( Thành Kính Tưởng Niệm Hòa Thượng THÍCH ĐỒNG CHƠN )

 

Than ôi:

 

Ta bà một thuở dạo chơi

Niết Bàn trở lại độ người hữu duyên

Huyễn thân gởi tạm đất Thiền

Nay về chốn Tổ vui miền lạc an.

 

Ngài đi hơi thở nhẹ nhàng

Cỏ cây, hoa lá tỏa ngàn sắc hương

Thong dong vạn nẻo vô thường

Ngài không quản ngại con đường tử sinh.

 

Thế rồi:

 

Ngài đi mãn nguyện đời mình

Quê hương, Đạo pháp, nghĩa tình non sông

Giữ gìn Tổ ấn tông phong

Ngôi nhà chánh pháp chung lòng dựng xây

 

Ngài gieo giống Phật nơi này

Kiến lập phạm vũ, diễn bày pháp âm

Ngày đêm giáo hóa ân cần

Giảng kinh, thuyết pháp chuyển dần mê si.

 

Sớm hôm bái sám hành trì

Kinh tạng, đạo lý, luật nghi vững vàng

Tận tâm sách tấn đạo tràng

Giúp người quy hướng tạo ngàn phúc duyên.

 

Nói năng nhỏ nhẹ êm đềm

Đạo phong đỉnh đạc, chất thiền tỏa ra

Tình thương chan chứa đậm đà

Tâm ngài rộng mở bao la hạnh lành.

 

Sống bình dị với chúng sanh

Bao dung, chia sẻ tu hành với nhau

Không đua tranh, chẳng tham cầu

An nhiên giải thoát giữa bầu trời xuân.

 

Để rồi:

 

Huyễn thân tứ đại mong manh

Kiếp người hữu hạn như cành hoa rơi

Nhẹ bay theo gió mây trời

Ngài đi tự tại mỉm cười an nhiên.

 

Cúi đầu trước giác linh tiền

Chúng con bày tỏ nỗi niềm tiếc thương

Đến đi trong cõi vô thường

Giờ đây ngài đã trên đường vân du.

 

Mai sau trở lại cuộc đời

Tâm nguyện hoằng hóa cứu người độ tha

Ngài về ngự với Phật đà

Liên hoa chín phẩm chan hòa pháp thân.

 

Bái biệt ngài ./.

 

TP Quy Nhơn, 14/04/2020

 

Đệ tử: Thích Giác Định kính lễ

Ban tổ chức tang lễ

Lễ nhập kim quan

Các phái đoàn viếng

Tiểu sử

Cảm tạ

Cảm niệm ân sư

Cung tống kim quan

Cung văn tưởng niệm

Kính đảnh lễ Giác linh

Cảm niệm của cựu Tăng ni sinh

Khóc tiễn Thầy

Kính niệm Hòa thượng

Dáng hình danh Tăng

Điếu văn tưởng niệm

Cảm niệm HT Đồng Chơn

Thư mời viết bài cho kỷ yếu

Kính lạy Thầy

Tưởng niệm của BTS GHPGVN tỉnh Bình Định

Tưởng niệm của Trường TCPH Nguyên Thiều

Đệ nhất đọc sách Phật

Cảm nhập tháp

Đêm hoài niệm

Hoài niệm Tôn sư

Bậc Thầy khả kính

Điếu văn của BTS GHPGVN TP Quy Nhơn

Tri ân Hòa thượng chứng minh

Đảnh lễ Giác linh Thầy

Lạy Thầy

Nhớ Thầy

Kỉ niệm bên Thầy

Tâm nguyện bao la

Tiễn biệt Sư ông

Ký ức về Thầy

Thầy vẫn bên con trên những nẻo đường

Thầy đi…ai người răn nhắc?

Có Thầy trong cảnh vật quanh con

Đôi dòng hồi tưởng về Thầy

Tán dương công đức

Niệm ân Hòa thượng Viện chủ chùa Bình An

Thầy và Tăng sinh K.III

Đồng Chơn Viện chủ tán

Bóng hạc về Tây

Năm tháng có đợi chờ

Tấm gương sáng ngời

Ngài Bình An đã bình an

Con đã thấy pháp

Kính lạy bậc Thầy giới luật

Hình PHV Phước Huệ (1970)

Tịnh giới trang nghiêm, thiện nhập Phật tuệ

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên