Hương Đàm thơm ngát tinh không,

Pháp âm luật hạnh, cõi lòng độ tha.

Khoát mình y sắc Ca Sa,

Dung Thông tánh tuệ, bảo toà huyền vi.

 

Đất Bình Định mãi khắc ghi,

Dáng Tăng Truyền Luật, dáng Đi oai hùng.

Âm vang thanh thoát nâu sòng,

Giảng truyền pháp ngữ, ứng từng thiền gia.

 

ĐỒNG thanh một áng thiên hà,

CHƠN tâm mật hạnh, ngôi nhà Pháp duyên.

Bình An chốn tổ mật thiền,

Hành nghi dung dị, hàng hiền vi tâm.

 

THÔNG hành nét bút uyên thâm,

THIỆN lành an trú, nhã tầm đối kinh.

MINH từ nguyệt sáng trăng sinh,

CHIẾU từ soi bóng, dáng hình danh Tăng.

 

Dự hàng Thất chứng uy hằng,

A Xà Lê dự, truyền đăng Tăng Tài.

Bây chừ trượng thất vắng Ngài,

Sâu tràng chuổi hạt, bụi hoài in pha.

 

Nhất Tâm danh hiệu Di Đà,

Liên trung thượng nguyện, bảo toà ngao du.

Một đời mật luật Huân tu,

Ngài Quay gót Ngọc, giã Từ Thế gian.

 

 

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tam Thế, Chúc Thánh Pháp Phái, Giáo Thọ Sư Phật Học Viện Nguyên Thiều, Bình An Tự Đường Thượng, Huý thượng ĐỒNG hạ CHƠN , Tự THÔNG THIỆN, Hiệu MINH CHIẾU, Đích Thị BÙI Công A Xà Lê Giác Linh.

Chúng con may mắn được diện kiến tôn dung Ngài khi về Tu Viện Nguyên Thiều- 2005-2006, khi ấy được quý huynh đệ Đồng Viên cho vào vấn an.
Được Ngài dạy cho chúng con nhiều câu chuyện tu học.
Hôm nay, chúng con thành tâm cung tiễn, Ngài hồi quy.

Tk: Thích Minh Thế
Bút danh:Hỷ Tâm Hải Triều.
Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
Ngày 23-03-2020.
Ngày Âm lịch: 30-02-Canh Tý.
Viết tại Phổ Tịnh thiền vi – Hà Nội .
Cung kính Bái biệt…!

 

 

Cáo phó

Ban tổ chức tang lễ

Lễ nhập kim quan

Các phái đoàn viếng

Tiểu sử

Cảm tạ

Cảm niệm ân sư

Cung tống kim quan

Cung văn tưởng niệm

Kính đảnh lễ Giác linh

Cảm niệm của cựu Tăng ni sinh

Khóc tiễn Thầy

Kính niệm Hòa thượng

Dáng hình danh Tăng

Điếu văn tưởng niệm

Cảm niệm HT Đồng Chơn

Thư mời viết bài cho kỷ yếu

Kính lạy Thầy

Tưởng niệm của BTS GHPGVN tỉnh Bình Định

Tưởng niệm của Trường TCPH Nguyên Thiều

Đệ nhất đọc sách Phật

Cảm nhập tháp

Đêm hoài niệm

Hoài niệm Tôn sư

Bậc Thầy khả kính

Điếu văn của BTS GHPGVN TP Quy Nhơn

Tri ân Hòa thượng chứng minh

Đảnh lễ Giác linh Thầy

Lạy Thầy

Nhớ Thầy

Kỉ niệm bên Thầy

Tâm nguyện bao la

Tiễn biệt Sư ông

Ký ức về Thầy

Thầy vẫn bên con trên những nẻo đường

Thầy đi…ai người răn nhắc?

Có Thầy trong cảnh vật quanh con

Đôi dòng hồi tưởng về Thầy

Tán dương công đức

Niệm ân Hòa thượng Viện chủ chùa Bình An

Thầy và Tăng sinh K.III

Đồng Chơn Viện chủ tán

Bóng hạc về Tây

Năm tháng có đợi chờ

Tấm gương sáng ngời

Ngài Bình An đã bình an

Con đã thấy pháp

Kính lạy bậc Thầy giới luật

Hình PHV Phước Huệ (1970)

Tịnh giới trang nghiêm, thiện nhập Phật tuệ

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên