Đảnh Lễ Giác Linh Thầy

Chúng con kính nghe:

 

Đất thiền vắng bóng chân nhân

Nắng vàng vừa tắt, chúng dân ngậm ngùi

Thầy vào cõi thế rong chơi

Bảy tư tuổi đẹp – bầu trời tâm linh.

 

Cúi đầu lạy, giác linh

Hòa thượng

Bậc tôn sư phước tướng uy nghiêm

Thầy vào an trú cửa thiền

Năm hai mùa hạ – tinh chuyên hành trì.

 

Để từ đó, đường đi vững chãi

Thầy vẫn luôn tự tại thong dong

Ngày đêm tinh tấn một lòng

Miên mật thời khóa – chẳng mong điều gì.

 

Nên chẳng có mấy khi rảnh rỗi

Thầy nhiếp tâm học hỏi thực hành

Công phu, thiền định, tu hành

Tiếp tăng độ chúng – trưởng thành mai sau.

 

Con kính lạy…nghẹn ngào thương tiếc

Thầy đã đi trọn kiếp… hay sao

Giờ đây nước mắt tuôn trào

Bóng tùng nay đã bước vào thiên thu…

 

Ôi, tứ đại mặc dù ngắn ngủi

Nhưng thầy đi, tên tuổi còn đây

Bình An chốn tổ đông đầy

Muôn đời còn mãi dáng thầy thiêng liêng.

 

Thầy đã đến giữa miền sinh tử

Thầy đã về lại xứ sở xưa

Chợt nghe tiếng gió đong đưa

Bóng người tăng sĩ sớm trưa lặng thầm.

 

Con kính lạy, tháng năm rực rỡ

Nghĩa ân thầy ví tợ núi sông

Thầy đi thanh thản cõi lòng

Cúi đầu bái biệt – sư ông lên đường

 

Con kính lạy, tình thương cao cả

Nguyện muôn đời tạc dạ khắc ghi

Nương theo giới hạnh từ bi

Tự mình thắp sáng đường đi lối về./.

 

Cung kính đảnh lễ Hòa Thượng thượng Đồng hạ Chơn

– Phương trượng chùa Bình An

– TP Quy Nhơn – Bình Định

Thùy từ chứng giám !

 

Thành phố biển, 09/04/2020 ( 17/03/ Canh Tý )

Đệ tử: Minh Tựu – Văn Thiện

Cáo phó

Ban tổ chức tang lễ

Lễ nhập kim quan

Các phái đoàn viếng

Tiểu sử

Cảm tạ

Cảm niệm ân sư

Cung tống kim quan

Cung văn tưởng niệm

Kính đảnh lễ Giác linh

Cảm niệm của cựu Tăng ni sinh

Khóc tiễn Thầy

Kính niệm Hòa thượng

Dáng hình danh Tăng

Điếu văn tưởng niệm

Cảm niệm HT Đồng Chơn

Thư mời viết bài cho kỷ yếu

Kính lạy Thầy

Tưởng niệm của BTS GHPGVN tỉnh Bình Định

Tưởng niệm của Trường TCPH Nguyên Thiều

Đệ nhất đọc sách Phật

Cảm nhập tháp

Đêm hoài niệm

Hoài niệm Tôn sư

Bậc Thầy khả kính

Điếu văn của BTS GHPGVN TP Quy Nhơn

Tri ân Hòa thượng chứng minh

Đảnh lễ Giác linh Thầy

Lạy Thầy

Nhớ Thầy

Kỉ niệm bên Thầy

Tâm nguyện bao la

Tiễn biệt Sư ông

Ký ức về Thầy

Thầy vẫn bên con trên những nẻo đường

Thầy đi…ai người răn nhắc?

Có Thầy trong cảnh vật quanh con

Đôi dòng hồi tưởng về Thầy

Tán dương công đức

Niệm ân Hòa thượng Viện chủ chùa Bình An

Thầy và Tăng sinh K.III

Đồng Chơn Viện chủ tán

Bóng hạc về Tây

Năm tháng có đợi chờ

Tấm gương sáng ngời

Ngài Bình An đã bình an

Con đã thấy pháp

Kính lạy bậc Thầy giới luật

Hình PHV Phước Huệ (1970)

Tịnh giới trang nghiêm, thiện nhập Phật tuệ

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên