Dẫu rằng Thế đế thịnh suy

Sinh lão bịnh tử có gì lạ đâu

Mà sao lòng dạ âu sầu

Hay tin Hoà Thượng thâu thần về Tây.

Ngài đi như gió như mây

Mãn duyên hóa độ, trời Tây ngài về.

Để lại trần giới chốn mê,

Môn phong tứ chúng ngẩn ngơ vụng về.

Để mai ai mắng ai chê

Ai người răn nhắc kẻ mê cảnh trần

Ai người thân giáo ân cần

Hành Bồ tát đạo chuyên cần giản đơn

Ngôn hành Đồng nhất chánh Chơn

Tăng Ni, kẻ tục tri ơn muôn vàn.

Núi sông một nỗi bâng khuâng

Tòng lâm mô phạm danh tăng nan tầm.

Hậu học bốn chúng ngu đần

Đắm say sanh tử xoay vần đâu hay.

Tiếng chuông đã dứt từ rày

Tôn dung ẩn hiện chân mây cuối trời.

Mong rằng duyên đủ hợp thời

Ngài quay trở lại hiện đời độ sanh.

Xiển dương tam tạng tinh anh

Sáng gương giới đức, lưu danh rạng ngời.

Xin Ngài đừng có ‘chán đời’

Bây giờ Ngài đã thảnh thơi Liên đài

Dự hàng Thánh chúng Như Lai

Tiêu dao vô ngại tự tại vô sanh.

 

Ni sinh Chân Nguyên

Cựu Ni sinh khóa 3 Trường TCPH Nguyên Thiều

Thành kính đảnh lễ giác Linh Hoà Thượng Giáo thọ

 

Cáo phó

Ban tổ chức tang lễ

Lễ nhập kim quan

Các phái đoàn viếng

Tiểu sử

Cảm tạ

Cảm niệm ân sư

Cung tống kim quan

Cung văn tưởng niệm

Kính đảnh lễ Giác linh

Cảm niệm của cựu Tăng ni sinh

Khóc tiễn Thầy

Kính niệm Hòa thượng

Dáng hình danh Tăng

Điếu văn tưởng niệm

Cảm niệm HT Đồng Chơn

Thư mời viết bài cho kỷ yếu

Kính lạy Thầy

Tưởng niệm của BTS GHPGVN tỉnh Bình Định

Tưởng niệm của Trường TCPH Nguyên Thiều

Đệ nhất đọc sách Phật

Cảm nhập tháp

Đêm hoài niệm

Hoài niệm Tôn sư

Bậc Thầy khả kính

Điếu văn của BTS GHPGVN TP Quy Nhơn

Tri ân Hòa thượng chứng minh

Đảnh lễ Giác linh Thầy

Lạy Thầy

Nhớ Thầy

Kỉ niệm bên Thầy

Tâm nguyện bao la

Tiễn biệt Sư ông

Ký ức về Thầy

Thầy vẫn bên con trên những nẻo đường

Thầy đi…ai người răn nhắc?

Có Thầy trong cảnh vật quanh con

Đôi dòng hồi tưởng về Thầy

Tán dương công đức

Niệm ân Hòa thượng Viện chủ chùa Bình An

Thầy và Tăng sinh K.III

Đồng Chơn Viện chủ tán

Bóng hạc về Tây

Năm tháng có đợi chờ

Tấm gương sáng ngời

Ngài Bình An đã bình an

Con đã thấy pháp

Kính lạy bậc Thầy giới luật

Hình PHV Phước Huệ (1970)

Tịnh giới trang nghiêm, thiện nhập Phật tuệ

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên