Hình kỷ niệm Lễ Phát Thưởng và Mãn Học cuối năm 1 của Khóa I Trung Đẳng Chuyên Khoa Phật Học do Phật học viện Phước Huệ tổ đình Thập Tháp, Bình Định tổ chức cuối năm 1970.

Hàng đầu: từ trái sang phải (mọi danh xưng & giáo phẩm vào năm 1970)

– 1 Bác cư sỹ Ban Bảo trợ Phật học viện

– TT Thích Tâm Hoàn, Phó Giám Viện (1924-1981), trụ trì Tổ đình Long Khánh, Quy Nhơn

– HT Thích Giác Tánh, Giám Luật (1911-1986), trụ trì Tổ đình Thiên Đức và Phương trượng Tổ đình Hưng Long

– TT Thích Kế Châu, Giám Viện (1922-1996), trụ trì Tổ đình Thập Tháp

– TT Thích Giác Ngộ (1924-2010), Giám Học  và Giáo Thọ lớp A, chùa Thiên Trúc, Tuy Phước, từ 1972 đến 2010, trụ trì chùa Bửu Thắng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

– ĐĐ Thích Bửu Tịnh, Giáo Thọ môn Kinh lớp A, chùa Giác Hoàng thị trấn Bình Định

– TT T Giác Đạo, Giáo thọ môn Nghi lễ cả 2 lớp AB, chùa Hưng Phước, huyện Tuy Phước

– Tăng sinh Thị Bản, và phần thưởng xuất sắc hạnh kiểm lớp A

– ĐĐ T Đổng Quán, Ban Bảo Trợ Phật học viện, thông y nâu hàng đầu ngay giữa Tăng sinh Thị Bản và Quảng Xả

– Tăng sinh Quảng Xả, và phần thưởng xuất sắc hạnh kiểm lớp B

– Tăng sinh Quảng Ba và phần thưởng xuất sắc học lực lớp B

– Tăng sinh Đồng Hùng và phần thưởng xuất sắc học lực lớp A

– Tăng sinh Đồng Chơn đứng hàng sau, phía sau Tăng sinh Thị Bản

– Tăng sinh Nguyên Khiết lớp A, hàng giữa, chếch bên vai phải ngài Giác Đạo

– Tăng sinh Đồng Hương ts.Lớp B, dựa.cột,.hàng giữa, ngay sau lưng ngài Đỗng Quán

– Tăng sinh Nguyên Độ lớp B, hàng giữa dựa cột, phía sau 2 Tăng sinh Quảng Xả và Quảng Ba

– Tăng sinh Đồng Hạnh lớp B, hàng sau, chỉ thấy được nửa mặt, mờ mờ, ngay phía sau lưng ngài Kế Châu, sát cây cột

– ĐĐ Tâm Liên, mặc thông y nâu, đứng hàng giữa, kế vai trái TT Tâm Hoàn

– ĐĐ T Đồng Từ, Giám Học từ 1972, Giáo thọ môn Duy Thức 2 lớp AB, đứng hàng giữa, chính giữa phía sau 2 Ngài Tâm Hoàn và Giác Tánh

–  ĐĐ T Bửu Quang, Quản chúng 1971-1973, Giáo Thọ môn Kinh và Trường Hàng lớp A, đứng hàng sau, đầu hơi nghiêng nhìn, chếch bên gốc vai trái của Thầy Tâm Liên, và bên trái ngài Đồng Từ, cách 1 vị cư sỹ

– Tăng sinh Nhật Quang hay Quảng Khai lớp B, hàng sau, giữa 2 ngài Kế Châu và Giác Ngộ

– Tăng sinh Thị Quyên lớp A, hàng giữa, giữa 2 ngài Kế Châu và Bửu Tịnh

– Tăng sinh Đồng Liên lớp A, hàng sau, bên trái Tăng sinh Đồng Chơn và Tăng sinh Nguyên Khiết

– Một số tăng sinh khác không nhớ tên hết


Ảnh chụp mặt tiền 2 phòng học, sau khai giảng, mấy tháng học đầu năm 1970, Phật học viện Phước Huệ

 

Vạn Hạnh thân tặng Môn đồ Pháp quyến chùa Bình An và TT Thích Giác Hiệp, photo chụp lại bản chính.

Nam Mô A Di Đà Phật
Tu Viện Vạn Hạnh 19/4/2020
Tỳ Kheo Thích Quảng Ba

Cáo phó

Ban tổ chức tang lễ

Lễ nhập kim quan

Các phái đoàn viếng

Tiểu sử

Cảm tạ

Cảm niệm ân sư

Cung tống kim quan

Cung văn tưởng niệm

Kính đảnh lễ Giác linh

Cảm niệm của cựu Tăng ni sinh

Khóc tiễn Thầy

Kính niệm Hòa thượng

Dáng hình danh Tăng

Điếu văn tưởng niệm

Cảm niệm HT Đồng Chơn

Thư mời viết bài cho kỷ yếu

Kính lạy Thầy

Tưởng niệm của BTS GHPGVN tỉnh Bình Định

Tưởng niệm của Trường TCPH Nguyên Thiều

Đệ nhất đọc sách Phật

Cảm nhập tháp

Đêm hoài niệm

Hoài niệm Tôn sư

Bậc Thầy khả kính

Điếu văn của BTS GHPGVN TP Quy Nhơn

Tri ân Hòa thượng chứng minh

Đảnh lễ Giác linh Thầy

Lạy Thầy

Nhớ Thầy

Kỉ niệm bên Thầy

Tâm nguyện bao la

Tiễn biệt Sư ông

Ký ức về Thầy

Thầy vẫn bên con trên những nẻo đường

Thầy đi…ai người răn nhắc?

Có Thầy trong cảnh vật quanh con

Đôi dòng hồi tưởng về Thầy

Tán dương công đức

Niệm ân Hòa thượng Viện chủ chùa Bình An

Thầy và Tăng sinh K.III

Đồng Chơn Viện chủ tán

Bóng hạc về Tây

Năm tháng có đợi chờ

Tấm gương sáng ngời

Ngài Bình An đã bình an

Con đã thấy pháp

Kính lạy bậc Thầy giới luật

Hình PHV Phước Huệ (1970)

Tịnh giới trang nghiêm, thiện nhập Phật tuệ

Những lời mộc mạc của Thầy

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên