Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2019
Tuyển tập TRI THỨC PHẬT GIÁO     www.phatgiao.vn      07   Chủ biên: TT.Tiến sĩ  Thích Giác Hiệp   Ban biên soạn: Tiến sĩ Thích Thông Triêm Thạc sĩ Thích Minh Lý Ban dịch thuật Tịnh thất Hiệp Giác   Thư từ, bài viết xin gửi về: TỊNH THẤT HIỆP GIÁC 59/6A tổ 3, ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, Củ Chi, TP....
Lời ngỏ Phật Đản, ngày đức Phật xuất hiện ở thế gian này, là sự kiện trọng đại của Phật giáo. Một sự kiện hy hữu của nhân loại. Một vĩ nhân xuất thế, đem lại an lạc hạnh phúc cho muôn loài. Xã hội Ấn Độ trước thời đức Phật đầy những...
Lời ngỏ Bố thí, tài thí, pháp thí và vô úy thí,  là hạnh quan trọng của Bồ-tát. Bố thí pháp giúp chúng sanh sống đúng tinh thần Phật giáo, “Thí Pháp cao thượng hơn mọi sự bố thí”. Giáo pháp của đức Phật được tồn tại, phát triển là nhờ sự...
Tuyển tập TRI THỨC PHẬT GIÁO 03-Vu Lan   Lời ngỏ  Ngài Chu Sĩ Hành đã mở đường phong trào Nhập Trúc Cầu Pháp. Bao thế hệ sau đã tiếp nối ngài trên hành trình tầm cầu chính pháp. Các ngài đã quên gian nguy hiểm trở, băng qua những sa mạc đầy dẫy...
  Tuyển tập Tri Thức Phật Giáo 06 Lời ngỏ Lời dạy của Đức Phật không xa rời lối sống thực tế, dựa vào nền tảng đạo đức, khế lý. Lời dạy của Ngài giúp hoàn thiện cá nhân, thích ứng với từng cá nhân, khế cơ. Lý tưởng hoàn thiện con người của đạo Phật tiêu...