Thứ Ba, Tháng Mười Một 19, 2019
Tuyển tậpTRI THỨC PHẬT GIÁO    www.phatgiao.vn      07 Chủ biên:TT.Tiến sĩ  Thích Giác Hiệp Ban biên soạn:Tiến sĩ Thích Thông TriêmThạc sĩ Thích Minh LýBan dịch thuật Tịnh thất Hiệp Giác Thư từ, bài viết xin gửi về:TỊNH THẤT HIỆP GIÁC59/6A tổ 3, ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, Củ Chi, TP....
Lời ngỏ Phật Đản, ngày đức Phật xuất hiện ở thế gian này, là sự kiện trọng đại của Phật giáo. Một sự kiện hy hữu của nhân loại. Một vĩ nhân xuất thế, đem lại an lạc hạnh phúc cho muôn loài. Xã hội Ấn Độ trước thời đức Phật đầy những...
Lời ngỏ Bố thí, tài thí, pháp thí và vô úy thí,  là hạnh quan trọng của Bồ-tát. Bố thí pháp giúp chúng sanh sống đúng tinh thần Phật giáo, “Thí Pháp cao thượng hơn mọi sự bố thí”. Giáo pháp của đức Phật được tồn tại, phát triển là nhờ sự...
 Tuyển tập Tri Thức Phật Giáo 06Lời ngỏLời dạy của Đức Phật không xa rời lối sống thực tế, dựa vào nền tảng đạo đức, khế lý. Lời dạy của Ngài giúp hoàn thiện cá nhân, thích ứng với từng cá nhân, khế cơ. Lý tưởng hoàn thiện con người của đạo Phật tiêu...
Đản sinh đánh dấu sự xuất hiện của bậc vĩ nhân, Đức Phật. Ngài khai sáng ra Đạo Phật. Ngài là một vĩ nhân trong lịch sử nhân loại. Sự thấy biết của Ngài là đại quangminh xuyên thấu màn đêm vô minh, xua tan sợ hãi của thế nhân trong...