Thứ Tư, Tháng Ba 3, 2021
1Tuyển tập TRI THỨC PHẬT GIÁO     www.chuahiepgiac.com      07Chủ biên: TT.Tiến sĩ  Thích Giác HiệpBan biên soạn: Tiến sĩ Thích Thông Triêm Thạc sĩ Thích Minh Lý Ban dịch thuật Tịnh thất Hiệp GiácThư từ, bài viết xin gửi về: TỊNH THẤT HIỆP GIÁC 59/6A tổ 3, ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, Củ Chi, TP....
Tuyển tập Tri Thức Phật Giáo 06Lời ngỏ Lời dạy của Đức Phật không xa rời lối sống thực tế, dựa vào nền tảng đạo đức, khế lý. Lời dạy của Ngài giúp hoàn thiện cá nhân, thích ứng với từng cá nhân, khế cơ. Lý tưởng hoàn thiện con người của đạo Phật tiêu...
Đản sinh đánh dấu sự xuất hiện của bậc vĩ nhân, Đức Phật. Ngài khai sáng ra Đạo Phật. Ngài là một vĩ nhân trong lịch sử nhân loại. Sự thấy biết của Ngài là đại quangminh xuyên thấu màn đêm vô minh, xua tan sợ hãi của thế nhân trong...
Tuyển tập Tri Thức Phật giáo 04 -Xuân Nhâm Thìn 2012   Lời ngỏ Mọi pháp trong thế gian luôn biến dị,  không rời 4 tướng: thành, trụ, hoại, không. Tiết trời thay đổi theo sự chuyển dịch bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Theo phương Đông, trong bốn mùa, xuân là mùa...