Thứ Tư, Tháng Ba 3, 2021
Trang chủ Giáo dục

Giáo dục

Lễ tháp Hòa thượng Thích Minh Châu, khai sáng Học việnTọa thiềnGiã từ
Các nội dung Học viên cần lưu ý khi chọn đề tài làm tiểu luận:1.  Giải thích, nhận định các điểm triết học chính của luận Câu-xá2.  Nghiên cứu học thuyết Nghiệp theo luận Câu-xá (phẩm Phân biệt Nghiệp)3.  Nghiên cứu tính chất Tùy miên theo luận Câu-xá (phẩm...
Các nội dung Tăng Ni sinh cần lưu ý khi chọn đề tài làm tiểu luận: 1.  Giải thích, nhận định các điểm triết học chính của luận Câu-xá 2. Nghiên cứu học thuyết Nghiệp theo luận Câu-xá (phẩm Phân biệt Nghiệp) 3. Tìm hiểu ý nghĩa 22 căn được đề cập...
LÝ TƯỞNG BỒ-TÁTTT.TS. THÍCH GIÁC HIỆP (Ph.D)1. GIỚI THIỆU:Sự phát triển lý tưởng Bồ-tát là một trong những thành tựu quan trọng nhất của Phật giáo Đại thừa. Lý tưởng Bồ-tát rõ ràng có một vài khác biệt so với lý tưởng A-la-hán. Hai lý tưởng này là những...
(Tổng khai giảng Khóa VII-VIII, Học Viện Phật giáo VN tại TP.HCM) TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO Đề cương bài giảng Luận Câu-xá Phẩm 9  PHÁ NGÃ CHẤP (2 tiết) HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác HiệpGiới thiệu1.1. Tính ưu việt của chánh pháp 2.2. Sự...
(Các vị giảng viên Học Viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Lễ tốt nghiệp Khóa VI) TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO Đề cương bài giảng Luận Câu-xá Bài 9 (4 tiết) Phẩm 8 Phân Biệt định HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Hiệp  Giới thiệu Định nghĩa Bốn...
(Lễ tốt nghiệp Khóa VI, Học Viện Phật giáo VN tại TP.HCM) TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO Đề cương bài giảng Môn luận Câu-xá Bài 8 (4 tiết)  Phẩm 7 PHÂN BIỆT TRÍ HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác HiệpGiới thiệu Quan điểm về trí Tương...
(Lễ tốt nghiệp Khóa VI, Học Viện Phật giáo VN tại TP.HCM) TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO Đề cương bài giảng Luận Câu-xá Bài 7 (6 tiết) Phẩm 6  PHÂN BIỆT HIỀN THÁNH HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác HiệpGiới thiệu Tính chất của đạo Tứ...
Đề cương bài giảng Luận Câu-xá HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Hiệp Bài 6 Phẩn 5 PHÂN BIỆT TÙY MIÊN (Anuśaya)Giới thiệu Ý nghĩa Tùy miên2.1. Vi tế2.2. Tùy tăng2.3. Tùy trục2.4. Tùy phược2.5. Trụ2.6. Lưu2.7. Phiêu2.8. Hiệp2.9. Chấp3. Căn bản phiền não/tùy miên3.1....
(Lớp Cao Đẳng, HVPG tại Hà Nội) Đề cương bài giảng Luận Câu-xá Bài 5 (4 tiết) PHẨM 4 PHÂN BIỆT NGHIỆP HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Hiệp  Giới thiệu: Các loại nghiệp:         2.1. Vô biểu nghiệp          2.2. Biểu nghiệpTính...