Thứ Ba, Tháng Mười Một 19, 2019
  Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt, ảnh: Uyên Đại Hải Hàng ngày đối mặt với Cơm – Áo – Gạo – Tiền, mang đủ mọi lo toan chất lên vai, trăm vạn thứ muốn dù đạt được cũng chưa bao giờ thấy thỏa lòng, chân ta chạy ngược chạy xuôi,...

Thảnh thơi

Trong dòng chảy tất bật của cuộc sống, có bao giờ chúng ta dừng lại và tự hỏi: Tại sao ta giận? Tại sao ta buồn? Tại sao ta cô đơn?... Tất cả những hiện tượng tâm lý ấy không ngừng biến hóa trong ta và tác động lên...
Thiền định là phương pháp tu tập quan trọng của người tu học Phật. Mọi người phải nhìn thấy sự logic dễ hiểu rằng chính tâm là nguyên nhân của vô minh (thiếu trí tuệ) và bằng cách chuyển hoá vô minh một chúng sinh có thể đạt được...

Cứu cánh của Thiền

Cứu cánh của Thiền I. Mục Đích Thiền - dù trải qua bao thế hệ thời đại theo thời gian và không gian, với quan niệm tu tập trong mọi tôn giáo có khác nhau - cũng chỉ là phương pháp thực hành để đến đích của đạo mình, nên gọi...
Ðể hiểu rõ giáo lý của đức Thế Tôn, qua câu chuyện nàng BHADDA sau đây, thì biết được những đặc điểm cốt tủy của đạo Phật như vô thường, khổ, vô ngã, nhân quả (vô minh và tuệ giác (giác ngộ): nghiệp thức và giải thoát), năng tri...
Dòng tâm thức luôn lăn trôi từng sát na sanh diệt, do đó chúng ta sống trong thế giới hiện tượng này làm sao tránh khỏi tâm viên ý mã, mà nguyên nhân là lý sanh diệt luôn biến dị chi phối , làm cho chúng ta tưởng chừng...

Thành Đạo

Thành đạo còn gọi là Đắc Đạo, chứng đạo, đạt đạo, thành tựu đạo quả. Chữ Thành Đạo đây ám chỉ về Đức Phật Đắc đạo, thành Chính Giác. Theo Phật Quang Đại Từ Điển - Thành Đạo chỉ cho việc hoàn thành Phật Đạo, 1 trong 8 tướng,...
Chơn Không Diệu Hữu. Chơn lý tuyệt đối: Một thực thể không lệ thuộc nhơn quả, duyên sanh, thoát ngoài đối đãi là chơn lý tuyệt đối. Không thuộc nhơn quả nên không sanh diệt vô thường. Không thuộc duyên sanh nên không hợp tướng giả dối. Thoát ngoài vòng...
Muốn giải thoát khỏi phiền não khổ đau để sống đời hạnh phúc ở thế gian và ra khỏi dòng bộc lưu sanh tử,  Phật giáo đã chỉ con đường đi đến cứu cánh bằng pháp học và pháp hành, tựu chung là giới định tuệ.Tam Tạng Kinh (Kinh,...
Chúng ta cần thực tập mười chín (19) Cam Kết của Năm Nhà Như Lai. Khi hội đủ tiêu chuẩn của mười chín (19) Cam Kết về Năm Nhà Như Lai này rồi, ta sẽ tự nhiên được vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa...