Chủ Nhật, Tháng Mười 25, 2020
  Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt, ảnh: Uyên Đại Hải Hàng ngày đối mặt với Cơm – Áo – Gạo – Tiền, mang đủ mọi lo toan chất lên vai, trăm vạn thứ muốn dù đạt được cũng chưa bao giờ thấy thỏa lòng, chân ta chạy ngược chạy xuôi,...

Thảnh thơi

Tịnh thất Hiệp Giác, ấp Cây Da, Tân Phú Trung, Củ Chi, TP. HCM Trong dòng chảy tất bật của cuộc sống, có bao giờ chúng ta dừng lại và tự hỏi: Tại sao ta giận? Tại sao ta buồn? Tại sao ta cô đơn?... Tất cả những hiện tượng...
Thiền định là phương pháp tu tập quan trọng của người tu học Phật. Mọi người phải nhìn thấy sự logic dễ hiểu rằng chính tâm là nguyên nhân của vô minh (thiếu trí tuệ) và bằng cách chuyển hoá vô minh một chúng sinh có thể đạt được...

Cứu cánh của Thiền

Cứu cánh của Thiền I. Mục Đích Thiền - dù trải qua bao thế hệ thời đại theo thời gian và không gian, với quan niệm tu tập trong mọi tôn giáo có khác nhau - cũng chỉ là phương pháp thực hành để đến đích của đạo mình, nên gọi...
Ðể hiểu rõ giáo lý của đức Thế Tôn, qua câu chuyện nàng BHADDA sau đây, thì biết được những đặc điểm cốt tủy của đạo Phật như vô thường, khổ, vô ngã, nhân quả (vô minh và tuệ giác (giác ngộ): nghiệp thức và giải thoát), năng tri...
Dòng tâm thức luôn lăn trôi từng sát na sanh diệt, do đó chúng ta sống trong thế giới hiện tượng này làm sao tránh khỏi tâm viên ý mã, mà nguyên nhân là lý sanh diệt luôn biến dị chi phối , làm cho chúng ta tưởng chừng...

Thành Đạo

Thành đạo còn gọi là Đắc Đạo, chứng đạo, đạt đạo, thành tựu đạo quả. Chữ Thành Đạo đây ám chỉ về Đức Phật Đắc đạo, thành Chính Giác. Theo Phật Quang Đại Từ Điển - Thành Đạo chỉ cho việc hoàn thành Phật Đạo, 1 trong 8 tướng,...
Chơn Không Diệu Hữu. Chơn lý tuyệt đối: Một thực thể không lệ thuộc nhơn quả, duyên sanh, thoát ngoài đối đãi là chơn lý tuyệt đối. Không thuộc nhơn quả nên không sanh diệt vô thường. Không thuộc duyên sanh nên không hợp tướng giả dối. Thoát ngoài vòng...
Muốn giải thoát khỏi phiền não khổ đau để sống đời hạnh phúc ở thế gian và ra khỏi dòng bộc lưu sanh tử,  Phật giáo đã chỉ con đường đi đến cứu cánh bằng pháp học và pháp hành, tựu chung là giới định tuệ.Tam Tạng Kinh (Kinh,...
2. A-súc Như Lai: (Akshobya Buddha=Bất Động Như Lai) Màu sắc: Màu xanh nước biển: Sâu thẳm như đại dương, như bầu trời xanh biếc bao la. Biểu tượng sự vô cùng tận của trí tuệ vô lậu, có năng lực dung chứa vô biên thế giới, thẩm thấu và...