Cựu Tăng ni sinh khóa 4 thăm bệnh và đảnh lễ Hòa thượng

 

Tâm Ấn một thoáng gặp  thầy

Nguyên thiều muôn thuở dựng xây tăng tài

Người về những buổi sơ khai

Truyền trao luật tạng hình hài giới thân

Còn đâu những phút ân cần

Còn đâu tiếng nói xuất trần minh sư

Thầy đi vào cõi thái hư

Nhưng nào đâu mất chân như trao truyền

Chúng con ở khắp mọi miền

Thực hành truyền bá như nhiên lời thầy

Con nhớ thầy nói như vầy

“Chán đời” “hà bá” câu hay thường dùng

Cả đời đức độ bao dung

Nay vần nhật nguyệt tự tùng về tây

Dẫu cho cả đại địa này

Sắc không không sắc có ngày tàn nhanh

Dẫu cho sanh tử tử sanh

Lời thầy xin khắc ghi thành tâm kinh.

 

TN. Minh Thuần

Cảm niệm Thầy

Ni sinh Khóa 4 – Trường TCPH Bình Định

 

Cáo phó

Ban tổ chức tang lễ

Lễ nhập kim quan

Các phái đoàn viếng

Tiểu sử

Cảm tạ

Cảm niệm ân sư

Cung tống kim quan

Cung văn tưởng niệm

Kính đảnh lễ Giác linh

Cảm niệm của cựu Tăng ni sinh

Khóc tiễn Thầy

Kính niệm Hòa thượng

Dáng hình danh Tăng

Điếu văn tưởng niệm

Cảm niệm HT Đồng Chơn

Thư mời viết bài cho kỷ yếu

Kính lạy Thầy

Tưởng niệm của BTS GHPGVN tỉnh Bình Định

Tưởng niệm của Trường TCPH Nguyên Thiều

Đệ nhất đọc sách Phật

Cảm nhập tháp

Đêm hoài niệm

Hoài niệm Tôn sư

Bậc Thầy khả kính

Điếu văn của BTS GHPGVN TP Quy Nhơn

Tri ân Hòa thượng chứng minh

Đảnh lễ Giác linh Thầy

Lạy Thầy

Nhớ Thầy

Kỉ niệm bên Thầy

Tâm nguyện bao la

Tiễn biệt Sư ông

Ký ức về Thầy

Thầy vẫn bên con trên những nẻo đường

Thầy đi…ai người răn nhắc?

Có Thầy trong cảnh vật quanh con

Đôi dòng hồi tưởng về Thầy

Tán dương công đức

Niệm ân Hòa thượng Viện chủ chùa Bình An

Thầy và Tăng sinh K.III

Đồng Chơn Viện chủ tán

Bóng hạc về Tây

Năm tháng có đợi chờ

Tấm gương sáng ngời

Ngài Bình An đã bình an

Con đã thấy pháp

Kính lạy bậc Thầy giới luật

Hình PHV Phước Huệ (1970)

Tịnh giới trang nghiêm, thiện nhập Phật tuệ

 

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên