Phật giáo Quy Nhơn mấy nhiệm kỳ

Nương nhờ oai đức bậc tôn sư

Tận tâm giảng dạy tỳ ni luật

Đào tạo Tăng Ni đạo đức dày

 

Phật giáo Quy Nhơn mấy nhiệm kỳ

Nương nhờ oai đức chứng minh sư

Hết lòng hỗ trợ Ban Trị sự

Chứng minh, cầu phúc các đạo tràng

 

Từ nay Phật giáo Quy Nhơn

Không còn thân cận nhờ nương đức Người

Tăng Ni Phật tử niệm ân

Bậc thầy khả kính giáo nhân độ đời

 

Thành kính tưởng niệm Hoà thượng Viện chủ chùa Bình An, chứng minh BTS GHPGVN thành phố Quy Nhơn

 

Khể thủ

Hậu bối: Hạnh Chơn

Cáo phó

Ban tổ chức tang lễ

Lễ nhập kim quan

Các phái đoàn viếng

Tiểu sử

Cảm tạ

Cảm niệm ân sư

Cung tống kim quan

Cung văn tưởng niệm

Kính đảnh lễ Giác linh

Cảm niệm của cựu Tăng ni sinh

Khóc tiễn Thầy

Kính niệm Hòa thượng

Dáng hình danh Tăng

Điếu văn tưởng niệm

Cảm niệm HT Đồng Chơn

Thư mời viết bài cho kỷ yếu

Kính lạy Thầy

Tưởng niệm của BTS GHPGVN tỉnh Bình Định

Tưởng niệm của Trường TCPH Nguyên Thiều

Đệ nhất đọc sách Phật

Cảm nhập tháp

Đêm hoài niệm

Hoài niệm Tôn sư

Bậc Thầy khả kính

Điếu văn của BTS GHPGVN TP Quy Nhơn

Tri ân Hòa thượng chứng minh

Đảnh lễ Giác linh Thầy

Lạy Thầy

Nhớ Thầy

Kỉ niệm bên Thầy

Tâm nguyện bao la

Tiễn biệt Sư ông

Ký ức về Thầy

Thầy vẫn bên con trên những nẻo đường

Thầy đi…ai người răn nhắc?

Có Thầy trong cảnh vật quanh con

Đôi dòng hồi tưởng về Thầy

Tán dương công đức

Niệm ân Hòa thượng Viện chủ chùa Bình An

Thầy và Tăng sinh K.III

Đồng Chơn Viện chủ tán

Bóng hạc về Tây

Năm tháng có đợi chờ

Tấm gương sáng ngời

Ngài Bình An đã bình an

Con đã thấy pháp

Kính lạy bậc Thầy giới luật

Hình PHV Phước Huệ (1970)

Tịnh giới trang nghiêm, thiện nhập Phật tuệ

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên