Chủ Nhật, Tháng Ba 24, 2019
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỌC VIỆN Phật Giáo VN tại HÀ NỘI Kiểm tra giữa môn Luận Câu-xá Giảng viên: T. Giác Hiệp Họ và tên: Pháp danh: Thời gian 20 phút A.Chọn câu đúng: 1.      Tính chất của trí Hữu lậu a. Biết điều phổ thông                                             b. Bị phiền não chi phối c. Biết cảnh thế tục                                                 d. Cả 3 đều...

Đề cương: Luận Câu-xá (2)

LUẬN CÂU XÁ  Đề cương bài giảng Bài 1 (8 tiết) GIỚI THIỆU HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Hiệp LỊCH SỬ 1.1. Khái quát 1.2. Thuật ngữ 1.3. Tác giả VĂN CHƯƠNG A-TỲ-ĐÀM 2.1. Luận thư Thượng-tọa bộ 2.2. Luận thư Nhất-thiết-hữu bộ 2.3. Luận Câu-xá TRIẾT...
  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỌC VIỆN Phật Giáo VN tại HÀ NỘI Kiểm tra giữa môn Luận Câu-xá Giảng viên: T. Giác Hiệp Họ và tên: Pháp danh: Thời gian 20 phút    A. Chọn câu đúng 1.      Nghĩa của thuật ngữ Abhidharma kosa: a. Đối pháp tạng                                              b. Thắng pháp tạng c. Chứa đựng pháp vi diệu                              c. Cả 3 đều đúng 2.      Tác...

Luận Câu-xá (1)

BÀI GIẢNG: Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Hà Nội Lớp Cao Đẳng chuyên khoa TP.HCM   MÔ TẢ MÔN HỌC LUẬN CÂU XÁ   Giảng viên phụ trách: TT.TS Thích Giác Hiệp Đề cương mỗi bài giảng sinh viên có thể download tại: https://phatgiao.vn/giaoduc/baigiang   GIỚI THIỆU CHUNG   1. Tên môn...
(Tổng khai giảng Khóa VII-VIII, Học Viện Phật giáo VN tại TP.HCM) TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO Đề cương bài giảng Luận Câu-xá Phẩm 9  PHÁ NGÃ CHẤP (2 tiết) HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Hiệp Giới thiệu 1.1. Tính ưu việt của chánh pháp 2.2. Sự...
(Các vị giảng viên Học Viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Lễ tốt nghiệp Khóa VI) TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO Đề cương bài giảng Luận Câu-xá Bài 9 (4 tiết) Phẩm 8 Phân Biệt định HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Hiệp   Giới thiệu Định nghĩa Bốn...
(Lễ tốt nghiệp Khóa VI, Học Viện Phật giáo VN tại TP.HCM) TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO Đề cương bài giảng Môn luận Câu-xá Bài 8 (4 tiết)  Phẩm 7 PHÂN BIỆT TRÍ HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Hiệp Giới thiệu Quan điểm về trí Tương...
PHẨM TỨ PHÁP thứ 16 Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Lớp Cao Đẳng chuyên khoa TP. Hồ Chí Minh Tịnh thất Hiệp Giác, ảnh: Diệu Niệm                     I.    ĐẠI Ý: Phẩm này đề cập đến một số nội dung: 1. Tứ nhiếp pháp: bố thí,...
(Lễ tốt nghiệp Khóa VI, Học Viện Phật giáo VN tại TP.HCM) TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO Đề cương bài giảng Luận Câu-xá Bài 7 (6 tiết) Phẩm 6  PHÂN BIỆT HIỀN THÁNH HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Hiệp Giới thiệu Tính chất của đạo Tứ...
Luận Tăng bảo (tham khảo phẩm 9, 10, 11) Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Lớp Cao Đẳng chuyên khoa TP. Hồ Chí Minh Lễ Phật đầu năm tại Tịnh Thất Hiệp Giác, ảnh: Thành Xuân Anh I.  Đại ý: Tăng là đoàn thể đệ tử...