Thứ Năm, Tháng Mười Hai 7, 2023
(Lễ tốt nghiệp Khóa VI, Học Viện Phật giáo VN tại TP.HCM) TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO Đề cương bài giảng Luận Câu-xá Bài 7 (6 tiết) Phẩm 6  PHÂN BIỆT HIỀN THÁNH HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác HiệpGiới thiệu Tính chất của đạo Tứ...
Đề cương bài giảng Luận Câu-xá HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Hiệp Bài 6 Phẩn 5 PHÂN BIỆT TÙY MIÊN (Anuśaya)Giới thiệu Ý nghĩa Tùy miên2.1. Vi tế2.2. Tùy tăng2.3. Tùy trục2.4. Tùy phược2.5. Trụ2.6. Lưu2.7. Phiêu2.8. Hiệp2.9. Chấp3. Căn bản phiền não/tùy miên3.1....
(Lớp Cao Đẳng, HVPG tại Hà Nội) Đề cương bài giảng Luận Câu-xá Bài 5 (4 tiết) PHẨM 4 PHÂN BIỆT NGHIỆP HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Hiệp  Giới thiệu: Các loại nghiệp:         2.1. Vô biểu nghiệp          2.2. Biểu nghiệpTính...
(Học viện PGVN tại Hà Nội) Đề cương bài giảng Bài 4 (6 tiết) PHẨM 3 Phân biệt Thế gian (Loka nirdeśa) HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác HiệpGiới thiệu Nội dung2.1. Phân chia thế gian2.1.1. Dục giới2.1.2. Sắc giới2.1.3. Vô sắc giới2.2....
Đề cương bài giảng Bài 3 (6 tiết) PHẨM 2 PHÂN BIỆT CĂN (Indriyas) HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác HiệpGiới thiệu: Nội dung:2.1. Hai mươi hai Căn2.1.1. Năm căn2.1.2. Ý căn2.1.3. Hai căn2.1.4. Ngũ thọ căn (Ưu, Hỷ, Khổ, Lạc, Xả)2.1.5. Ngũ thiện...
PHẨM TỨ PHÁP thứ 16 Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Lớp Cao Đẳng chuyên khoa TP. Hồ Chí MinhTịnh thất Hiệp Giác, ảnh: Diệu Niệm                     I.    ĐẠI Ý: Phẩm này đề cập đến một số nội dung: 1. Tứ nhiếp pháp: bố thí,...
Đề cương bài giảng: Bài 2 (4 tiết) PHÂN BIỆT GIỚI (Dhātunirdeśa) HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Hiệp  Giới thiệu: Tán thán Đức Thế Tôn: Mục đích tạo luận: Pháp hữu vi:Pháp hữu vi Hữu lậu: Pháp hữu vi Vô lậu:Ba khoa...
Luận Tăng bảo (tham khảo phẩm 9, 10, 11) Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Lớp Cao Đẳng chuyên khoa TP. Hồ Chí MinhLễ Phật đầu năm tại Tịnh Thất Hiệp Giác, ảnh: Thành Xuân Anh I.  Đại ý: Tăng là đoàn thể đệ tử...

Đề cương: Luận Câu-xá (2)

LUẬN CÂU XÁ  Đề cương bài giảng Bài 1 (8 tiết) GIỚI THIỆU HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác HiệpLỊCH SỬ1.1. Khái quát 1.2. Thuật ngữ 1.3. Tác giảVĂN CHƯƠNG A-TỲ-ĐÀM2.1. Luận thư Thượng-tọa bộ 2.2. Luận thư Nhất-thiết-hữu bộ 2.3. Luận Câu-xáTRIẾT...
 Ảnh: Thành Xuân Anh   LUẬN PHÁP BẢO (Tham khảo các phẩm: 6, 7, 8) Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Lớp Cao Đẳng chuyên khoa TP. Hồ Chí Minh  I.   Giới thiệu Hindu, Kỳ-na giáo, Phật giáo…đều sử dụng thuật ngữ Dharma, pháp, với nhiều nghĩa khác...