Pháp sinh thái: Phật pháp với khủng hoảng sinh thái

Tác giả: David R. Loy

NXB: Wisdom Publications, 2019; 232 trang

Trọng tâm của tác phẩm có hai nội dung chính là Phật giáo làm thế nào giúp chúng ta đối phó với khủng hoảng sinh thái và sự qua khủng hoảng này chúng ta thấy tầm quan trọng của việc thực hành và hiểu pháp. Khởi đầu David Loy trình bày khái quát tình trạng “Thay đổi khí hậu”. Do chúng ta chưa hiểu về thế giới và chính mình đó là nguồn gốc của vấn đề. Thật sự, có nhiều mối liên quan với nhau trong môi trường. Hay nói cách khác khủng hoảng sinh thái là khủng hoảng tinh thần. Loy đưa ra một số giải pháp mà Phật giáo có thể giúp giải quyết các khủng hoảng. Một trong những giải pháp đó là nên thực hành giữa thiên nhiên hơn là trong nhà. Trong thiên nhiên chúng ta sẽ thấy rõ được sự tương thuộc của tất cả hữu tình. Loy cũng giới thiệu những điểm giáo lý căn bản của Phật giáo trong giải quyết vấn đề khủng hoảng, như Bốn tâm vô lương: từ, bi, hỷ, xả…

http://chuahiepgiac.com giới thiệu

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên