Các nội dung Học viên cần lưu ý khi chọn đề tài làm tiểu luận:

1.  Giải thích, nhận định các điểm triết học chính của luận Câu-xá

2.  Nghiên cứu học thuyết Nghiệp theo luận Câu-xá (phẩm Phân biệt Nghiệp)

3.  Nghiên cứu tính chất Tùy miên theo luận Câu-xá (phẩm Phân biệt Tùy Miên)

4.  Nghiên cứu về quả chứng theo Nhất Thiết Hữu bộ (phẩm Phân biệt Hiền Thánh)

 

TT. TS. Thích Giác Hiệp

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên