Thứ Bảy, Tháng Một 18, 2020
(Ảnh: Thái Dũng, Chùa Thiên Việt, Ba-Lan, 2009)Trong số những nhân vật lịch sử kiệt xuất của thế kỷ thứ 10, một thế kỷ đầy những biến động lịch sử dữ dội, tạo nền móng vững chắc cho sự nghiệp khôi phục độc lập dân tộc, thống nhất đất...

Đôi bờ

Đôi bờ 02/12/2008 15:31 (GMT+7)Kích cỡ chữ:   Kính dâng Giác linh Hòa thượng Dònghư thựcngười vuitròn cuộcmộngNẻo nhân giansanhtửchẳngđôibờ