Thứ Bảy, Tháng Mười Một 16, 2019
 NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬTThan ôi!Khuất bóng tôn sư trời giá lạnh,Vắng lời giáo huấn gió đìu hiu.Vĩnh Nghiêm môn phái lòng se thắt,Phật tử muôn phương lệ thấm đều.Nhớ Hòa Thượng xưa,Làng Tiêu Bảng, Ý Yên, Nam Ðịnh,Ngài xuất gia thân nếp sống gia...
Phật giáo Việt Nam vào cuối thế kỷ 20, Thiền sư Duy Lực đã thắp sáng lại ngọn đèn thiền, tô đậm nét Tông chỉ Tổ Đạt Ma, trải qua hơn 20 năm chuyên hoằng dương Tổ Sư Thiền (dạy tham thiền thoại đầu) ở Việt Nam và các...