Thứ Sáu, Tháng Tư 3, 2020

Cảm niệm Tôn Sư

 Sự ra đi của Tôn sư là một sự mất mát to lớn không những chỉ đối với riêng chúng con, mà còn đối với tất cả những ai khát vọng đi tìm sự bình an của tâm hồn.Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!Kính bạch Giác...

Hình ảnh lễ tang

Hình ảnh lễ tangMột số hình ảnh tang lễ cố Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm             
Nhân lễ Chung thất trai tuần của cố Hòa Thượng, trước Linh đài khói hương nghi ngút, đèn Bát nhã lung linh, chúng tôi là những người bạn đồng hành, đồng sự Pháp lữ trong Chánh pháp, nghĩa Linh sơn trong sáng đời đời, xin đốt nén tâm hương...
Tiểu sử Trưởng lão HT.Thích Minh Châu (1918-2012) TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU (1918-2012)- Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Nguyên Đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, IX và X - Huân chương Hồ Chí Minh - Huân chương Độc lập hạng Nhì - Huân chương Đại...
   Đại sư Pháp Đỉnh, người thể nghiệm triết lý“Tâm như hư không vô sở hữu”  đã Viên tịch.Đại sư Pháp Đỉnh (Beopjeong Sunim) đã Viên tịch và cử hành Tang lễ trong một nghi thức Trà  tỳ (hỏa táng) theo truyền thống Phật giáo.Đương thời Ngài đã thể nghiệm...

Tác bạch tuần Chung thất

Tác bạch tuần Chung thất Cố Đại lão Hòa Thượng thượng Thanh hạ KiểmNAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬTKính bạch chư Tôn Hoà Thượng Chứng Minh Trung Ương Giáo Hội. Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Toạ Ðại Ðức Tăng Ni Hôm nay trong không khí trang nghiêm...
Cố Hòa Thượng thượng Thanh hạ Kiểm, Trưởng Ban Kinh Tế Tài Chính TW GHPGVN , Viện chủ Tổ đình Vĩnh Nghiêm. - Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! - Kính bạch : Giác linh Cố Ðại Lão Hòa Thượng thượng Thanh hạ Kiểm Vị Ân sư khả...

Hòa thượng Tuyên Hóa

Tạp chí Hán Nôm số 3 năm 1993 đăng bài Văn bản “Cổ Châu phật bản hạnh” của Lê Việt Nga giới thiệu hai bộ ván in sự tích phật mẫu Pháp Vân ở chùa Dâu: Cổ Châu Pháp Vân phật bản hạnh và Cổ Châu phật bản hạnh. Tác giả khẳng định đây là hai...