Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2019

HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG TÂM

  (1947 - 2010) SƠ LƯỢC TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG TÂM TRỤ TRÌ TỔ ĐÌNH SẮC TỨ TỪ LÂM – QUẢNG NGÃI VIỆN CHỦ TU VIỆN VĨNH ĐỨC QUẬN 2 – SÀIGÒN -----oOo----- I. Thân Thế Hòa thượng Thích Quảng Tâm, húy Như Hảo, thế danh Lê Tấn Quang, sinh ngày 12 tháng 8 năm Đinh...

Phụng tán 1

Phụng tán 1     Kính tán Hòa Thượng Tôn Sư thượng Thanh hạ Kiểm Tiệm đốn tùy cơ độ hữu duyên  Pháp âm vang dội khắp hai miền  Trí, bi uyển chuyển hòa tứ chúng  Từ dung nhiếp hóa cả nhân, thiên 
Tiểu sử Trưởng lão HT.Thích Minh Châu (1918-2012)   TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU (1918-2012) - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Nguyên Đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, IX và X - Huân chương Hồ Chí Minh - Huân chương Độc lập hạng Nhì - Huân chương Đại...

Tác bạch tuần Chung thất

Tác bạch tuần Chung thất Cố Đại lão Hòa Thượng thượng Thanh hạ Kiểm NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính bạch chư Tôn Hoà Thượng Chứng Minh Trung Ương Giáo Hội. Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Toạ Ðại Ðức Tăng Ni Hôm nay trong không khí trang nghiêm...
  Hòa thượng THÍCH BỬU CHUNG (1881-1947) Dịp kỷ niệm ngày Viên tịch lần thứ 53 của Ngài Pháp Sư Bửu Chung là một trong những vị tiền bối góp phần đào tạo Tăng tài và chấn hưng Phật giáo vào đầu thế kỷ 20. Chúng ta cùng nhau ôn lại hành...

Phụng tán 2

Phụng tán 2 Kính tán Hòa Thượng Tôn Sư thượng Thanh hạ Kiểm Phàm Thánh đồng cư độ hữu duyên  Tuyệt đãi uyên thâm trải hai miền  Tạng, Viên diễn giải nhuần tứ hải  Tam thừa áo nghĩa thuyết nhân, thiên. 
Để tưởng niệm ngày Viên tịch cố đại lão Hòa thượng Thích Phát Huệ - Nguyên Trưởng ban Trị sự Phật giáo VN tỉnh Vĩnh Long  – Chứng minh Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo VN VĩnhLong - Thành viên Hội đồng chứng minh Trung ương GHPGVN Một cây đại thọ cuối...

Hòa thượng Tuyên Hóa

Tâm Đạo Sĩ

Tám mươi năm trần thế, Thầy đã cống hiến trọn đời cho Ðạo, cho lý tưởng giải thoát, Thầy đã giữ trọn giới đức như viêm minh châu trong sạch không nhiễm một tí bụi trần. Có bụi trần nào nhiễm được khi Thầy đã trực nhận trần hoàn...