Chủ Nhật, Tháng Ba 24, 2019
  Hòa thượng THÍCH BỬU CHUNG (1881-1947) Dịp kỷ niệm ngày Viên tịch lần thứ 53 của Ngài Pháp Sư Bửu Chung là một trong những vị tiền bối góp phần đào tạo Tăng tài và chấn hưng Phật giáo vào đầu thế kỷ 20. Chúng ta cùng nhau ôn lại hành...

Phụng tán 2

Phụng tán 2 Kính tán Hòa Thượng Tôn Sư thượng Thanh hạ Kiểm Phàm Thánh đồng cư độ hữu duyên  Tuyệt đãi uyên thâm trải hai miền  Tạng, Viên diễn giải nhuần tứ hải  Tam thừa áo nghĩa thuyết nhân, thiên. 
Để tưởng niệm ngày Viên tịch cố đại lão Hòa thượng Thích Phát Huệ - Nguyên Trưởng ban Trị sự Phật giáo VN tỉnh Vĩnh Long  – Chứng minh Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo VN VĩnhLong - Thành viên Hội đồng chứng minh Trung ương GHPGVN Một cây đại thọ cuối...

Hòa thượng Tuyên Hóa

Tâm Đạo Sĩ

Tám mươi năm trần thế, Thầy đã cống hiến trọn đời cho Ðạo, cho lý tưởng giải thoát, Thầy đã giữ trọn giới đức như viêm minh châu trong sạch không nhiễm một tí bụi trần. Có bụi trần nào nhiễm được khi Thầy đã trực nhận trần hoàn...
Để tưởng niệm ngày Viên tịch lần thứ  18 cố Hòa thượng Thích Thiện Minh. -          Nguyên Thành viên Hội đồng Trị sự Trung Ương GHPGVN. -          Nguyên Trưởng ban Trị sự  Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp. -          Nguyên Trụ trì Linh Quang Tự, Thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Một...
Thành kính cảm niệm Giác linh Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, đạo hiệu Chân Từ, sinh năm 1921 (tân dậu), đồng tử xuất gia, thuộc sơn môn Trung Hậu, Bắc Việt. Nguyên trụ trì Tổ Ðình Vĩnh Nghiêm tại miền Nam. Than Ôi! Ðêm nay bầu trời khi mờ, khi tỏ Lòng...
THƯỢNG TỌA MINH KHUÊ (1912–1978)   Thượng tọa Thích Minh Khuê thế danh Nguyễn văn Tam. Sinh năm Nhâm Tý (1912) niên hiệu Duy Tân năm thứ 12, tại Quận Long Điền, tỉnh Bà Rịa. Phụ thân là cụ ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên Giáo học và thân mẫu là cụ bà...

Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ

  HÒA THƯỢNG THÍCH PHỔ TUỆ ĐỨC ĐỆ TAM PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TIỂU SỬ TÓM TẮT Hòa thượng húy danh là Bùi Văn Quý, pháp danh Thích Phổ Tuệ.  Sinh năm: 1917 tại xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.  Hiện đang Trụ trì Chùa Ráng (chùa Viên...

Lễ Tiểu tường

Lễ Tiểu tường Chư Tăng Vĩnh Nghiêm tại Delhi   CHÂN tâm minh thật tánh TỪ niệm bạt mê lưu NHẬM duyên ly hiệp tướng NIẾT bàn cảnh phong siêu Vĩnh Nghiêm tự cố Ðại lão Hòa thượng thượng Thanh hạ Kiểm Tiểu tường chi lễ Ấn Độ quốc Ðức Lý thị lưu học Tăng:      ...