Đôi bờ

02/12/2008 15:31 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Kính dâng Giác linh Hòa thượng

 

Dòng

hư 

thực

người vui

tròn cuộc

mộng

Nẻo nhân gian

sanh

tử

chẳng

đôi

bờ

 

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên