Thứ Năm, Tháng Mười Hai 7, 2023

Lễ Tiểu tường

Lễ Tiểu tườngChư Tăng Vĩnh Nghiêm tại Delhi  CHÂN tâm minh thật tánh TỪ niệm bạt mê lưu NHẬM duyên ly hiệp tướng NIẾT bàn cảnh phong siêuVĩnh Nghiêm tự cố Ðại lão Hòa thượng thượng Thanh hạ Kiểm Tiểu tường chi lễ Ấn Độ quốc Ðức Lý thị lưu học Tăng:      ...

Thiền sư Trí Hải

Thiền sư Trí Hải, thế danh Đoàn Thanh Tảo, sinh năm 1906, nguyên quán xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, xuất thân trong một gia đình Nho giáo, là một thiền sư có nhiều cống hiến trong phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam. Trải...
  (1917 -2014)TIỂU SỬ TÓM TẮTHÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH Đương vi Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minhChủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt NamHòa thượng quý danh là Nguyễn Văn Bình, pháp hiệu Thích Trí Tịnh.Sinh...
 Không Lộ và Minh Không vốn là hai nhà sư nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam mà nhiều sử sách có nhắc tới. Song, do hoàn cảnh, thời đại, tên tuổi, truyền thuyết…về hai nhà sư này còn có nhiều điểm gần giống nhau, và hơn nữa do...
Ai điếu Hòa thượng Thích Thanh Kiểm02/12/2008 15:32 (GMT+7)Kích cỡ chữ:   Ai điếu của đại diện Tăng-Ni sinh trường cao cấp Phật học Việt nam, Tăng-ni sinh trườngcơ bản Phật học khóa I Tp. Hồ chí minh đang tu tập tại Bồ đề đạo tràng, Ấn độ. Nam mô Bổn Sư...
   (1927 - 2011)Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, XII; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt...
(Ảnh: Thái Dũng, Chùa Thiên Việt, Ba-Lan, 2009)Trong số những nhân vật lịch sử kiệt xuất của thế kỷ thứ 10, một thế kỷ đầy những biến động lịch sử dữ dội, tạo nền móng vững chắc cho sự nghiệp khôi phục độc lập dân tộc, thống nhất đất...

Đôi bờ

Đôi bờ 02/12/2008 15:31 (GMT+7)Kích cỡ chữ:   Kính dâng Giác linh Hòa thượng Dònghư thựcngười vuitròn cuộcmộngNẻo nhân giansanhtửchẳngđôibờ