Thứ Bảy, Tháng Mười Một 16, 2019
Tiểu sử Trưởng lão HT.Thích Minh Châu (1918-2012) TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU (1918-2012)- Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Nguyên Đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, IX và X - Huân chương Hồ Chí Minh - Huân chương Độc lập hạng Nhì - Huân chương Đại...

Tác bạch tuần Chung thất

Tác bạch tuần Chung thất Cố Đại lão Hòa Thượng thượng Thanh hạ KiểmNAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬTKính bạch chư Tôn Hoà Thượng Chứng Minh Trung Ương Giáo Hội. Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Toạ Ðại Ðức Tăng Ni Hôm nay trong không khí trang nghiêm...
 Hòa thượng THÍCH BỬU CHUNG (1881-1947)Dịp kỷ niệm ngày Viên tịch lần thứ 53 của Ngài Pháp Sư Bửu Chung là một trong những vị tiền bối góp phần đào tạo Tăng tài và chấn hưng Phật giáo vào đầu thế kỷ 20. Chúng ta cùng nhau ôn lại hành...

Phụng tán 2

Phụng tán 2Kính tán Hòa Thượng Tôn Sư thượng Thanh hạ KiểmPhàm Thánh đồng cư độ hữu duyên Tuyệt đãi uyên thâm trải hai miền Tạng, Viên diễn giải nhuần tứ hải Tam thừa áo nghĩa thuyết nhân, thiên. 
Để tưởng niệm ngày Viên tịch cố đại lão Hòa thượng Thích Phát Huệ- Nguyên Trưởng ban Trị sự Phật giáo VN tỉnh Vĩnh Long – Chứng minh Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo VN VĩnhLong- Thành viên Hội đồng chứng minh Trung ương GHPGVNMột cây đại thọ cuối...

Hòa thượng Tuyên Hóa

Tâm Đạo Sĩ

Tám mươi năm trần thế, Thầy đã cống hiến trọn đời cho Ðạo, cho lý tưởng giải thoát, Thầy đã giữ trọn giới đức như viêm minh châu trong sạch không nhiễm một tí bụi trần. Có bụi trần nào nhiễm được khi Thầy đã trực nhận trần hoàn...
Để tưởng niệm ngày Viên tịch lần thứ  18 cố Hòa thượng Thích Thiện Minh.-          Nguyên Thành viên Hội đồng Trị sự Trung Ương GHPGVN.-          Nguyên Trưởng ban Trị sự  Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp.-          Nguyên Trụ trì Linh Quang Tự, Thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.Một...
Thành kính cảm niệm Giác linh Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, đạo hiệu Chân Từ, sinh năm 1921 (tân dậu), đồng tử xuất gia, thuộc sơn môn Trung Hậu, Bắc Việt. Nguyên trụ trì Tổ Ðình Vĩnh Nghiêm tại miền Nam.Than Ôi!Ðêm nay bầu trời khi mờ, khi tỏ Lòng...