vl.jpg

 

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

              

(Góc nhìn từ Phật tử tại gia)

Nuôi con mới biết công Cha

Thương con mới hiểu Mẹ già sớm khuya

Khi biết, Mẹ đã bên kia

Miếng cơm, manh áo Mẹ chia, Cha dành

Thương con từ thủa  đầu xanh

Tóc xưa  bạc trắng, tay cành cây khô

Vòng đời chìm nổi nhấp nhô

Công Cha, nghĩa Mẹ bao giờ báo ân

Phật dạy hiếu thảo muôn phần

Sớm khuya phụng dưỡng, bệnh cần thuốc thang

Lời thưa, câu gửi nhẹ nhàng

Hoa hồng tặng lễ Vu Lan Mẹ mừng

Mẹ cười ánh mắt rưng rưng

Rằng con hiếu thảo đã tường công Cha

Mấy lời gửi đến gần xa

Ai may có Mẹ còn Cha ở đời

Tiền vàng, danh tiếng đầy vơi

Khi Cha Mẹ mất chẳng nơi nào bằng

Xây Chùa tôn tượng cúng Dàng

Quy y Tam Bảo đạo tràng lễ nghi

 Hồi hướng công đức chuyên vì

Tây Phương Cực Lạc nguyện trì báo ân

Ân Phật, Cha Mẹ được phần

Tránh ba đường ác thụ thân cõi lành

Hàng năm tháng Bảy ngày Rằm

Vu Lan Tự Tứ Phật giành chúng sinh

Vu Lan Bồn – thuyết bản kinh

Con cháu trì tụng nguyện sinh cõi lành

Ông Bà Cha Mẹ nêu danh

Vu Lan báo hiếu, con dành Mẹ Cha.

A DI ĐÀ PHẬT

                                       Tháng 6 – Giáp Ngọ – 2014

                                     

                                                                                                                                                                        Phật tử Phúc An
                                                                                                                                                                                             NXD

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên