Chủ Nhật, Tháng Ba 24, 2019

Phật Giáo là gì

(Phát quà từ thiện tại tỉnh Lai Châu, ảnh: phatgiao.vn) CÓ NHIỀU CÁCH  ĐỊNH NGHĨA PHẬT GIÁO LÀ GÌ ? Điều trước nhất xin được phép thưa rằng:  Phật giáo được sáng lập trên căn bản trí tuệ,  lấy trí tuệ làm nền tảng để giải thoát con người.Cũng vì vậy Phật...
Trong cuộc sống, bạn có thể nhận thấy rằng nhiều việc có xu hướng xẩy ra rất sai lạc, hoặc ít nhất, thì những điều đó không đúng như ý bạn mong đợi. Nên, mặc dù nhiều lần gây tổn thương, nhưng bạn vẫn phải tiếp tục đối diện...

Tứ chánh cần

(HT Thích Trí Quảng) Hôm nay, nhân mùa an cư, về đây thuyết pháp nhắc tôi nhớ lại tỉnh Bình Phước là tỉnh đầu tiên mà tôi đã đến hoằng pháp khi tôi mới ra trường vào năm 1958, nên tôi có độ cảm sâu sắc với tỉnh nhà; đặc...
( Không làm các việc ác - Thường làm các việc lành)           Nhìn thấy đề mục này chắc chắn mọi người sẽ nói rằng: “ lại ca điệu ca cũ rích”. Vâng, đúng là điệu ca cũ rích, nhưng điệu cũ rích này nên ca nhất định nên ca...

Ý nghĩa tập trung phân thân

Tại tỉnh Bình Dương có trên 150 Tăng Ni an cư tập trung và cũng có nhiều Tăng Ni cấm tức an cư tại chỗ; điều này thể hiện sự hưng thạnh của Phật pháp tại tỉnh nhà Đức Phật dạy rằng Tỳ Ni tạng trụ, Phật pháp cửu...

Cứu cánh của Thiền

I. Mục Đích Thiền - dù trải qua bao thế hệ thời đại theo thời gian và không gian, với quan niệm tu tập trong mọi tôn giáo có khác nhau - cũng chỉ là phương pháp thực hành để đến đích của đạo mình, nên gọi đồng tên thiền...

Thấy lẽ thật đúng lý

Trong kinh Kim Kang Phật thuyết có đoạn "Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do thân tướng mà thấy Như Lai chăng? -Bạch Thế Tôn, không phải vậy. Không thể do thân tướng thấy được Như Lai. Vì cớ sao? Như Lai đã nói thân tướng tức...

Rèn luyện trí tuệ

Thuyết nhân quả

  Thuyết nhân quả của nhà Phật, nói đủ là nhân-duyên và quả là một triết lý mang tính khoa học, qui luật tự nhiên của vũ trụ, không mang tính chất hình thức của sự thưởng phạt từ một đấng quyền năng nào. Hiểu vậy, trong cuộc sống, chúng...
Đọc đoạn đầu bài luận-thuyết của Giả Nghị trong Hán thư, tôi thấy có đoạn nói về “Cách Trị An” mà suốt đời ông theo đuổi. Ông Giả Nghị có than thở như sau: “Tôi trộm nghĩ đến sự đời thì thật là đau đớn! Tôi thấy đáng khóc một...