Thứ Ba, Tháng Ba 26, 2019
3. BẢO SANH NHƯ LAI: (Ratnasambhava Buddha) Màu sắc: Vàng (Huỳnh kim) Màu huỳnh kim, biểu tượng sự chín muồi, thành quả tốt đẹp của mọi vật trong tự nhiên giới. Có công năng tác động lên bản chất về sự nhu hòa, khoan dung như tình yêu thương của mẹ hiền...
2. A-súc Như Lai: (Akshobya Buddha=Bất Động Như Lai) Màu sắc: Màu xanh nước biển: Sâu thẳm như đại dương, như bầu trời xanh biếc bao la. Biểu tượng sự vô cùng tận của trí tuệ vô lậu, có năng lực dung chứa vô biên thế giới, thẩm thấu và...
Sự lạc thú từ tội tà dâm chỉ là nhất thời, nhưng tội nghiệp mang lại thì thật to như núi. Đối với những người phạm tội tà dâm, một số thì bị mất mạng, một số thì bị mất chức vị, một số hủy hoại gia đình và...
     Trước hết chúng ta tìm hiểu xem thế nào là năng sở song vong mà Phật Giáo Ðại Thừa đã đưa đến thuyết luận khi muốn đạt đến chí đạo hay chân tâm, một thực tướng của vạn hữu thì phải dùng cách nhị bội phủ định nầy. Một điều...
(Phật đản Liêp Hiệp Quốc tại Thái Lan 2007, ảnh: Xuân Loan ) Trước hết cần hiểu rõ thế nào là Tĩnh Thức. Thường tình mà nói, Tĩnh là Vắng lặng, Thức là Tâm Thức. Tâm thức là gì và làm sao nó vắng lặng? Ðó là   vấn đề phải phân...
“Vui thay Phật ra đời, Vui thay pháp được giảng” Hôm nay, ngày Rằm tháng Tư năm Nhâm Thìn – dương lịch 2012, Phật lịch 2556, một lần nữa, những người con Phật trên khắp hành tinh này, hân hoan đón mừng ngày khánh đản của đức Từ phụ Thích...
Tịnh Tâm Trưởng Lão Phật Giáo là do Đức Thế Tôn khai sáng, sau khi truyền đến các nước phân thành Nam Truyền, Bắc Truyền Phật Giáo. Gần đây, lại truyền đến Âu Mỹ v.v...Va hôm nay có thể phổ biến khắp trên toàn Thế Giới. Đâu là những nhân...

Tứ Vô Lượng Tâm

Trong việc tu tập sự rèn luyện trí tuệ là cần yếu soi sáng vô minh u tối để mở ra con đường sáng chiếu rọi cho giới luật rõ ràng mà thúc liễm thân tâm, miên mật mới có thể thoát khỏi mọi cám dỗ của dục lạc...
Trích “Kinh Thập Thiện Nghiệp Ðạo”: Thử pháp tức thị Thập thiện nghiệp đạo. Hà đẳng vi thập? Vị năng vĩnh ly sát sanh, thâu đạo, tà hạnh, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sân nhuế, tà kiến. Ảnh minh họa Dịch: Pháp này là con đường mười nghiệp...
Chúng ta thường nói “ người mà không lo xa tất có buồn gần” ý nói áp lực mọi lúc mọi nơi luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Mỗi độ tuổi khác nhau sẽ có những áp lực tương đương với nó. Ví dụ thanh thiếu niên thì...