Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2019
3. BẢO SANH NHƯ LAI: (Ratnasambhava Buddha) Màu sắc: Vàng (Huỳnh kim) Màu huỳnh kim, biểu tượng sự chín muồi, thành quả tốt đẹp của mọi vật trong tự nhiên giới. Có công năng tác động lên bản chất về sự nhu hòa, khoan dung như tình yêu thương của mẹ hiền...
2. A-súc Như Lai: (Akshobya Buddha=Bất Động Như Lai) Màu sắc: Màu xanh nước biển: Sâu thẳm như đại dương, như bầu trời xanh biếc bao la. Biểu tượng sự vô cùng tận của trí tuệ vô lậu, có năng lực dung chứa vô biên thế giới, thẩm thấu và...

Tứ Vô Lượng Tâm

Trong việc tu tập sự rèn luyện trí tuệ là cần yếu soi sáng vô minh u tối để mở ra con đường sáng chiếu rọi cho giới luật rõ ràng mà thúc liễm thân tâm, miên mật mới có thể thoát khỏi mọi cám dỗ của dục lạc...
Trích “Kinh Thập Thiện Nghiệp Ðạo”: Thử pháp tức thị Thập thiện nghiệp đạo. Hà đẳng vi thập? Vị năng vĩnh ly sát sanh, thâu đạo, tà hạnh, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sân nhuế, tà kiến. Ảnh minh họa Dịch: Pháp này là con đường mười nghiệp...
Chúng ta thường nói “ người mà không lo xa tất có buồn gần” ý nói áp lực mọi lúc mọi nơi luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Mỗi độ tuổi khác nhau sẽ có những áp lực tương đương với nó. Ví dụ thanh thiếu niên thì...
Xin các bạn nhớ cho rằng: Chúng ta đều là người du hành đến thế giới này. Đến một thời điểm nào đó, tất cả chúng ta đều phải ra đi! Cái chúng ta để lại cho đời như lòng từ bi, bố thí mà không cần đền trả...
I. MỤC ÐÍCH - KHÁI NIỆM TƯ DUY VỀ THỜI KHÔNG (Theo sách Thực Tại và Chí Ðạo của Phổ Nguyệt) 1.    Chủ Ðích: Chủ đích của lý giải bài “Trung Không Diệu Hữu”qua Lăng Kính Thời Không, với sự mong mỏi của Phổ Nguyệt là đưa một luồng gió mới đến quý...
Mỗi chúng ta luôn có những cái Mộng Tưởng rất lớn, Mộng Tưởng ấy khiến cho cuộc đời chúng ta trở nên có ý nghĩa, có phương hướng, có sức mạnh để giúp chúng ta thành tựu sở nguyện. Một đời người của chúng ta nói là 100 năm,...
Các vị Tổ khi xưa tu đắc đạo nhưng thân còn tại thế. Vì muốn hóa độ dễ dàng hơn, các Ngài thường vẽ ra hình tượng các vị Bồ Tát, để diễn tả các pháp tu, để khuyên dạy và giáo hóa chúng sanh. Người thế gian nếu...

Hình tướng của Đức Phật

Thánh tượng của Đức Phật-Kim dung của Đức Phật-Chân thân của Đức Phật  Đức Phật nhập diệt đã hơn 2500 năm rồi, sanh trong thời đại mạt pháp của chúng ta không thể chính mắt chiêm ngưỡng được dung nhan của Đức Phật, như vậy khiến ta nhớ đến lời...