dl.jpg

ảnh: Phương Sơn

(Tự thọ 85)

Chất chồng cát bụi với thời gian

Năm tháng dần trôi mộng ngút ngàn

Một tấm lòng son ngời ngọc bích

Đôi vần thơ nhỏ ngát hương lan.

Cỏ cây phơi phới nền hoa gấm

Mưa nắng chan hòa chốn phượng loan

Tuổi tám mươi lăm vừa chợt đến

Đón mùa xuân mới thật bình an.

 

Đón xuân Nhâm Thìn – 2012 

Y Chu

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên