dt01.jpg

Hiu hắt kim phong rụng lá vàng

Cỏ hoa mừng đón nắng Thu sang

Vu Lan Thắng Hội xin thành kính

Hiếu Đạo sâu dày cũng vẻ vang

Phật Pháp chân không khai bảo tạng

Như Lai diệu hữu phóng hào quang

Chúng sinh mười cõi mông ân đức

Ấn tượng niềm tin thật rõ ràng

Vu Lan 2557

 

 

Y Chu
(Trích: Tuyển tập 
TRI THỨC PHẬT GIÁO 09)

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên