kt.jpg

sn1.jpg

sn2.jpg

(nhân ngày sinh nhật lần thứ 46 của Thầy)

Niềm vui nhỏ của những ngày cuối khóa

Thầy vẫn nụ cười hiền hậu vô tư

Trao cho chúng con bằng những ngôn từ

Những ngôn từ rất chân quê mộc mạc

 

Ươm lấy mầm hoa nhiệm màu – thơm ngát

Gieo hạt mầm giải thoát giữa đau thương

Thầy đi qua trong thầm lặng vô thường

Mang chánh pháp gieo vào lòng tuổi trẻ

 

Tình thương Thầy bao la không ngầng mé

Giữa những đau thương thế thái trần đời

Thầy vẫn lặng thầm trao hết trò chơi…

Trao trò chơi bằng ngôn từ Trí Tuệ 

 

Cho chúng con đi trong miền dâu bể

Không vướn tham sân không vướn mê lầm

Để bây giờ chúng con thấy tình thâm

Thầy lặng lẽ giữa nhọc nhằn bất tận

 

Chúng con nguyện giữ một lòng tinh tấn

Nguyện theo đời bằng hạnh nguyện lợi tha

Dẫu rong chơi trong vạn lối ta bà

Nguyện giữ vững niềm tin trong chánh pháp

 

Hôm nay đây trong niềm vui ấm áp

Đóa hoa lòng kính dâng đến Ân Sư 

Đóa hoa tâm vượt hết thảy ngôn từ

Mừng sinh nhật Bậc Thầy đầy khả kính.

                          

 

Thích Đồng Thiên (Khoa Triết Học Phật Giáo) Sài thành 17 tháng 2 năm 2013

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên