dcbd.jpg

Dưới cội Bồ-đề ngộ sắc không

Bao phen cùng tử đã phiêu bồng

Tử sinh, lục đạo luân hồi mãi

Tam giới thăng trầm chỉ hoài công

 

Dưới cội Bồ-đề nghiệm sắc thinh

Chân như thể tính hiện nguyên hình

Vô thỉ luân hồi từ đây dứt

Vũ trụ chan hòa ánh bình minh

 

Dưới cội Bồ-đề hiện ánh dương

Phá tan si ám mộng đêm trường

Trí bi song vận siêu sinh tử

Ba cõi đâu còn những tai ương

 

 

Uyên Đại Hải (Nguồn: Tuyển tập Tri Thức Phật Giáo 05, tr. 68)

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên