tp.jpg

Âm

Chư pháp tùng bản lai

Thường tự tịch diệt tướng

Xuân đáo bách hoa khai

Hoàng oanh đề liễu thượng

Nghĩa

Tự thân các pháp ngàn xưa

Tánh thường tĩnh lặng như chưa tướng hình

Xuân về hoa nở lung linh

Chim hoàng oanh hót trên cành liễu kia

 

   Dịch và thủ bút của Thích Thông Triêm

 
 

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên