Thứ Sáu, Tháng Một 22, 2021
Cư sĩ Thiều Chửu đã để lại một sự nghiệp trước tác Phật học đáng trân trọng, trong đó có ngót 50 dịch phẩm bao gồm một số kinh sách căn bản của nhà Phật. Bài viết này sơ bộ khảo sát bản dịch Khóa hư lục(1) của ông, qua...