Thứ Năm, Tháng Chín 21, 2023
video
https://www.youtube.com/watch?v=-PqtdIcyLWQ&list=UUjX3f4vhfPbDb8-i_vCP5HQ&index=14
video
https://www.youtube.com/watch?v=S9pByA-Stqc&list=UUjX3f4vhfPbDb8-i_vCP5HQ&index=15
video
 https://www.youtube.com/watch?v=5KR6HKYbq6s&list=UUjX3f4vhfPbDb8-i_vCP5HQ&t=0s
video
Xem tất cả: https://www.youtube.com/watch?v=v_yUL150GnI&list=UUjX3f4vhfPbDb8-i_vCP5HQ&index=1"...Lòng từ của Đức Phật vượt giới hạn thời gian, được thể hiện qua một trong những hành động đầy thân ái cuối cùng của Ngài, hay những hành động đơn giản, quan tâm đến tha nhân.."Giọng đọc: Mai Trinh BotaBài dịch này của Giác Hiệp...