Xem tất cả: https://www.youtube.com/watch?v=XeQlaQrcubU&list=PLqCjpBmQxkfghzUZUG-GnI2eBnyBBQq6J&index=1

“…Chúng ta hãy hành xử vị tha, sẵn lòng, nhiệt tâm giúp đỡ những ai đang trong hoàn cảnh khó khăn, tùy vào khả năng tài chính và trí lực của mình. Đây là món quà ý nghĩa nhất trong cuộc sống…”

Trích từ: Tuyển tập Tri Thức Phật giáo số 09

Chủ biên: Thích Giác Hiệp

Giọng đọc: PT Thanh Hoàng Gia

NXB Tôn Giáo năm 2013

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên