Xem tất cả: https://www.youtube.com/watch?v=v_yUL150GnI&list=UUjX3f4vhfPbDb8-i_vCP5HQ&index=1

“…Lòng từ của Đức Phật vượt giới hạn thời gian, được thể hiện qua một trong những hành động đầy thân ái cuối cùng của Ngài, hay những hành động đơn giản, quan tâm đến tha nhân..”

Giọng đọc: Mai Trinh Bota

Bài dịch này của Giác Hiệp trích từ dịch phẩm: Lòng từ trong đạo Phật của nhóm Tăng sinh khóa III, Trường Cao Cấp Phật học Việt Nam, 1993-1997.

Tác phẩm được dịch vào năm 1995, năm thứ 2, lưu hành nội bộ. Giáo viên tiếng Anh, Cư sĩ Trần Phương Lan hướng dẫn nhóm thực tập dịch những tác phẩm căn bản Phật giáo từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

Lòng từ trong đạo Phật là một trong các dịch phẩm đó. 20 năm sau (năm 2015) một người bạn cùng khóa đã xuất bản.

25 năm sau (năm 2020) Giác Hiệp cho đọc phổ biến. 25 năm qua nhiều vị đã đi, đi khắp các nước trên thế giới hoằng dương chính pháp, và 16 vị cùng khóa đã ra đi mãi vào cõi tịnh an lạc của chư Phật, người giáo viên tiếng Anh kính mến cũng đã an nghỉ thiên thu.

Chợt nhớ 2 câu trong bài “Nguyện cầu” của Vũ Hoàng Chương: Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lở này sông cát bồi…

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên