Thay đổi – TT. Thích Giác Hiệp

0
43

Thay đổi – TT. Thích Giác Hiệp

Xem tất cả: https://www.youtube.com/watch?v=UrFZTREMKx4&list=PLqCjpBmQxkfghzUZUG-GnI2eBnyBBQq6J&index=1

“…Trong cuộc sống thực tiễn thay đổi để phát triển. Từ bỏ một thói quen xấu, như: sân hận, đối kỵ… làm quen với lối sống tích cực lành mạnh, như: kiểm soát các cảm xúc, bình tĩnh khi tiếp cận việc không như ý…thật sự sự thay đổi này giúp bạn đạt những tiến bộ nhất định trong cuộc sống tâm linh….”

Trích: Tuyển tập Trí Thức Phật giáo

Chủ Biên: TT. Thích Giác Hiệp

Giọng đọc: Thanh Hoàng Gia

NXB Tôn giáo 2014

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên