Bản chất của tâm – TT. Thích Giác Hiệp (dịch)

0
26

Bản chất của tâm – TT. Thích Giác Hiệp (dịch) Xem toàn bộ: https://www.youtube.com/watch?v=abiCn2J_yXs&list=UUjX3f4vhfPbDb8-i_vCP5HQ&index=1

“….tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong việc loại trừ những gian tham, xảo quyệt của con người. Tôn giáo, với những giới điều cao quý, giúp tu tập tâm, loại trừ tội lỗi, được dùng như la bàn hướng dẫn tâm con người đi con đường thanh bình. Phật giáo, cùng với các tôn giáo khác, cố loại trừ tội lỗi và hành động vì lợi ích tha nhân…”

Dịch & Chủ biên: TT Thích Giác Hiệp

Giọng đọc: Phật tử Thanh Hoang Gia

NXB Tôn giáo 2013

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên