Hình ảnh Vu Lan tại Tịnh thất Hiệp Giác, ngày 10/09/2017 nhăm ngày 20/7/Đinh Dậu:

 

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên