Hình ảnh Lễ Vu Lan – Báo Hiếu tại chùa Bửu Sơn Q.5, tổ chức ngày 02/09/2017 nhằm ngày 12/07/Đinh Dậu:

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên