Hình ảnh lễ Phật Đản tại chùa Bửu Sơn, Q.5, TP. Hồ Chí Minh, PL.2563 – ngày 15-04-Kỷ Hợi nhằm ngày 19-05-2019.

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên