Đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền- TT Thích Giác Hiệp giảng

0
107

– Đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền – TT Thích Giác Hiệp giảng
– Giảng tại chùa Bằng (Linh Tiên Tự), Hoàng Mai, Hà Nội, ngày 31-07-2018
– Khóa tu An lạc

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên