Toàn cảnh chùa Hưng Phước. 
ảnh Như Tịnh (2011)
Chùa tại thôn Lương Nông, xã Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.
Trước chùa có cổng gạch, trên biển đề
興 福 門
Hưng Phước Môn
(Cửa Hưng Phước)
Trên mặt trụ có câu đối:
入 此 門 中 無 眾 苦
出 浮 塵 外 有 餘 歡
Phiên âm: 
Nhập thử môn trung vô chúng khổ,
Xuất phù trần ngoại hữu dư hoan.
Dịch nghĩa:
Vào trong cửa Phật không còn khổ,
Ra ngoài trần thế có thừa vui.
Qua khỏi vuông sân rộng thì tới chánh điện.

 

* Trang 239 *

Mặt tiền chánh điện chùa Hưng Phước.
 ảnh Như Tịnh (2011)
Chánh điện là một ngôi nhà ngang, dài 10m rộng 6m cao 8m tọa Bắc hướng Nam, trùng tu vào năm 1989. Trên bốn trụ mặt tiền có hai câu liễn:
興 大 悲 心 一 切 眾 生 平 濟 惠
福 真 無 相 十 方 法 界 等 霑 恩
Phiên âm:
Hưng đại bi tâm, nhất thiết chúng sanh bình tế huệ,
Phước chân vô tướng, thập phương pháp giới đẳng triêm ân.
Dịch nghĩa:
Hưng lòng đại bi, hết thảy chúng sanh ban huệ đủ
Phước thật vô tướng, mười phương Pháp giới thọ ân đều.
興 福 舊 風 光 旦 夜 鍾 催 提 大 夢
良 農 新 院 落 晨 昏 鼓 振 醒 群 迷 
Phiên âm:
Hưng Phước cựu phong quang, đán dạ chung thôi đề đại mộng,
Lương Nông tân viện lạc, thần hôn cổ chấn tỉnh quần mê.

* Trang 240 *

Dịch nghĩa:
Hưng Phước phong quang cũ, sớm tối tiếng chuông lay mộng lớn,
Lương Nông tự viện mới, ngày đêm hồi trống tỉnh người mê.
Bên trong Chánh điện thờ độc tôn, tượng Đức Bổn Sư bằng xi măng, cao 1m50 được tôn trí ở gian giữa. Hai gian hai bên thờ linh
Chánh điện chùa Hưng Phước
ảnh Như Tịnh (2011)
Nguyên chùa trước vốn là nhà tư của ông Lưu Dự (tục gọi Hương hào Mới) người trong thôn. Năm Giáp Tý (1924) ông Hương hào cải nhà làm chùa, mời Hòa thượng Hoằng Thông chùa Bạch Sa đứng khai sơn. Sau đó Hòa thượng cử đệ tử là Từ Hàng đến trụ trì. Năm Kỷ Sửu (1949), thầy Từ Hàng về trụ trì chùa Bình An trong thôn, Hòa thượng cử đệ tử khác là Giác Đạo đến trụ trì từ ấy đến nay.

* Trang 241 *

Hòa thượng Thị Thọ Giác Đạo.
ảnh Như Tịnh (2011)
Thượng tọa Giác Đạo pháp danh Thị Thọ, Pháp tự Giác Đạo, Pháp hiệu Từ Nhãn, thế danh Lưu Hương, sinh năm Quý Sửu (1913), là con của ông bà Hương hào Mới. Năm 15 tuổi xuất gia tại chùa Hưng Phước do Hòa thượng Hoằng Thông thế độ. Tu học tại Hưng Phước với sư huynh Từ Hàng và tại Bạch Sa do bổn sư giáo dưỡng. Thọ Đại giới tại một giới đàn mở ở Bình Định, sau đó được bổn sư gởi ra Phật học đường Tây Thiên, Huế học nội điển 6 năm. Mãi đến cách mạng tháng 8 năm 1945 mới rời Huế về lại Bạch Sa. Năm Kỷ Sửu (1949) được bổn sư chỉ định về làm trụ trì chùa Hưng Phước thay thế sư huynh Từ Hàng cho đến hôm nay.
Trong những năm 60, Thượng tọa sửa lại chùa theo tọa hướng hiện nay. Năm 1989, Thượng tọa đại trùng tu Chánh điện và xây cất vài cơ sở phụ sau điện.
Thượng tọa giáo dưỡng nhiều đệ tử trưởng thành, hầu hết đều đã có trụ xứ, chỉ còn một vị đã du học tại Ấn Độ được hai năm. Hiện quanh mình không còn đệ tử nào mà tuổi già (nay đã 87 tuổi) sức yếu nên kỳ vọng vào vị đệ tử nầy sẽ là người tiếp thừa đạo thống, chấn hưng tự viện trong tương lai.
Chú thích:
Hòa thượng Thích Giác Đạo viên tịch vào 19 tháng 8 năm Tân Tỵ (2001), hưởng thọ 89 tuổi. Bảo tháp Ngài được tôn trí bên trái trong khuôn viên chùa Hưng Phước. Hiện tại chùa do thân tộc Ngài trông nom hương khói chứ chưa có sư trụ trì.

* Trang 242 *
(Lộc Xuyên Đặng Quý Địch. 2012. Những Ngôi Chùa Tiêu Biểu Trong tỉnh Bình Định. NXB Đà Nẵng.)

nguồn: vnbet.vn

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên