Thứ Năm, Tháng Chín 21, 2023
Hình ảnh lễ khai hạ tại Tổ Đình Vĩnh Nghiêm.Chứng minh Khai hạ: HT. Thích Hiển Pháp, HT. Thích Giác Hải, HT. Thích Trí Quảng, HT.Thích Đức Nghiệp, HT. Thích Hiển Tu, HT Thích Từ Nhơn, HT. Thích Thiện Tánh  chuahiepgiac.com