Thứ Hai, Tháng Mười 26, 2020
Ngày 19/10/2008 vừa qua, hơn 4.000 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng tại chiến trường đảo Phú Quốc đã được trả lại hài cốt, và tên tuổi qua Lễ kỳ siêu và Truy điệu...  Ngày 19/10/2008 vừa qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn kết hợp cùng Trung...

Cảm tạ

LỄ TẠ PHÁP KHOÁ AN CƯ PL. 2550-2006 (ngày 08-07-Bính Tuất) NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính bạch chư Tôn hoà thượng Chứng minh, chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức, quý Ni trưởng, Ni sư chư Đại đức Tăng Ni  Kính thưa quý quan khách cùng toàn...
BÁO CÁO TÓM TẮT Công tác tổ chức An cư Kiết hạ PL.2550 – DL.2006 của Thành Hội Phật Giáo Tp. Hồ Chí Minh I. TÌNH HÌNH CHUNG: Phụng hành Tỳ Ni Luật tạng Đức Phật chế định, hàng Đệ tử xuất gia mỗi năm phải tập trung về một trú xứ nhất...
Hình ảnh lễ khai hạ tại Tổ Đình Vĩnh Nghiêm.Chứng minh Khai hạ: HT. Thích Hiển Pháp, HT. Thích Giác Hải, HT. Thích Trí Quảng, HT.Thích Đức Nghiệp, HT. Thích Hiển Tu, HT Thích Từ Nhơn, HT. Thích Thiện Tánh  chuahiepgiac.com