Thiếu trí sẽ chuốc lấy ưu phiền – TT. Thích Giác Hiệp (dịch)

0
8

“…Chúng ta khổ đau vì do kém hiểu biết hay vô minh và ảo giác. Thực hành lời Phật dạy chúng ta có thể loại bỏ những khuyết điểm của mình. Chúng ta không nên mê tín. Thoát khỏi mê tín bằng sự phát triển chính tín. Chúng ta có thể vượt qua các vấn đề khó khăn. Trong nhiều trường hợp các vấn đề chúng ta tưởng tượng tự biến mất…”

Tuyển tập Tri thức Phật giáo, số 3, trang 10 – 13

Chủ biên: Thích Giác Hiệp

Giọng đọc: Thanh Hoàng Gia

NXB Tôn giáo năm 2011

Giấy phép xuất bản số: 259-2011/CXP/53-36/TG

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên