Làm chủ cảm xúc – TT. Thích Giác Hiệp (dịch)

0
39

“…Thật ý nghĩa hơn, khi nhìn đời là một chuỗi sự kiện mới mẻ. Đời sẽ có ý nghĩa. Mục đích của cuộc sống không phải để đạt được một vài chuyện hoang đường trong thế giới vật chất. Mục đích của cuộc sống là cố nỗ lực để tốt hơn chính mình hôm qua. Trong cuộc sống, không có cuộc chiến để chiến thắng, chỉ có trận chiến để chiến đấu – con người, vật chất, tâm lý và tâm linh… .” (Sadhu Vishwamurtidas, Giác Hiệp dịch)

Tuyển tập Tri thức Phật giáo số 1, trang 20, 21

Chủ biên: Thích Giác Hiệp

Giọng đọc: Phật tử Thanh Hoàng Gia

NXB Tôn giáo năm 2011

Giấy phép xuất bản số 137 – 2011/CXB/01-26/TG

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên