Hình ảnh lễ Vu lan – Báo hiếu tại chùa Bửu Sơn, quận 5, TP. Hồ Chí Minh, ngày 29-30/8/2023 (nhằm ngày 14-15/7/Quý Mão):

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên