Thứ Tư, Tháng Mười Hai 2, 2020
BÁO CÁO TÓM TẮT Công tác tổ chức An cư Kiết hạ PL.2550 – DL.2006 của Thành Hội Phật Giáo Tp. Hồ Chí Minh I. TÌNH HÌNH CHUNG: Phụng hành Tỳ Ni Luật tạng Đức Phật chế định, hàng Đệ tử xuất gia mỗi năm phải tập trung về một trú xứ nhất...
Hình ảnh lễ khai hạ tại Tổ Đình Vĩnh Nghiêm.Chứng minh Khai hạ: HT. Thích Hiển Pháp, HT. Thích Giác Hải, HT. Thích Trí Quảng, HT.Thích Đức Nghiệp, HT. Thích Hiển Tu, HT Thích Từ Nhơn, HT. Thích Thiện Tánh  chuahiepgiac.com