Trách nhiệm của nhân loại – TT. Thích Giác Hiệp (dịch)

0
28

“…Vật chất làm con người thoái hóa đến mức thô bạo, tôn giáo đưa bạn đến trạng thái thánh thiện. Trong thế giới vật chất con người trở thành nô lệ các giác quan. Một cách tự nhiên phần lớn con người không thích đối diện với cuộc sống thực tế. ..”

Trích: Tuyển tập Tri thức Phật giáo số 05, trang 29-31
Chủ biên: Thích Giác Hiệp
Giọng đọc: PT Thanh Hoàng Gia

NXB Tôn giáo năm 2012
Giấy phép xuất bản số: 24-2012 CXB 62-02/TG

Xem tất cả: https://www.youtube.com/watch?v=uMS-r5Aryk0&list=PLqCjpBmQxkfghzUZUG-GnI2eBnyBBQq6J

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên