TT Thích Giác Hiệp, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhân chuyến hoằng pháp châu Âu đã có buổi thuyết giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm Karlovy Vary, Czech Republic, nhân mùa Vu Lan PL.2563-DL.2019:

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên