Nghiệp là gì? TT. Thích Giác Hiệp (dịch) 03/12

0
13

Xem tất cả:

https://www.youtube.com/watch?v=ll-WPHoU9dE&list=UUjX3f4vhfPbDb8-i_vCP5HQ&index=2

..Mỗi hành động của chúng ta để lại dấu ấn trong tâm, và mỗi dấu ấn cuối cùng sẽ phát sinh ảnh hưởng. Tâm chúng ta như một đám ruộng, hành động thực hiện giống như gieo hạt lên đám ruộng. Hành động đạo đức gieo hạt giống hạnh phúc trong tương lai và hành động vô đạo đức gieo hạt giống khổ đau trong tương lai. Những hạt giống này tiềm ẩn trong tâm cho đến khi điều kiện chín muồi đến, và chúng phát sinh ảnh hưởng….”

 

Giới thiệu Phật giáo: Giải thích đạo lý sống của Phật giáo (Introduction to Buddhism: An Explanation of the Buddhist Way of Life)

Tác giả: Hòa thượng Geshe Kelsang Gyatso

Người dịch: TT. Thích Giác Hiệp

Giọng đọc: Mai Trinh Bota

 

Nhà xuất bản Tôn giáo

Quyết định xuất bản số: 485/QĐ-NXBTG ngày 19 tháng 12 năm 2019

Mã ISBN: 978-604-61-6708-2

In tại xí nghiệp in Fahasa

Thông qua bản dịch này, người dịch muốn thực hiện nguyện vọng phổ biến lời Phật dạy.

Địa chỉ liên hệ:

Thượng tọa Thích Giác Hiệp

TỊNH THẤT HIỆP GIÁC 59/6A tổ 3, ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, di động 0978676799.

 

Video 01:
– Đức Phật là ai?

Video 02:
– Hiểu rõ tâm
– Cuộc sống quá khứ và vị lại

Video 03:
– Nghiệp là gì

Video 04:
– Cuộc sống quý báu
– Thiền định là gì?

Video 05:
– Chết
– Lối sống của người Phật tử
Video 06:
– Ý nghĩa Giải thoát
– Phát triển giải thoát
– Ba pháp tu bậc cao
Video 07:
– Trở thành một vị Bồ-tát
– Hạnh Bồ-tát
Video 08:
– Hạnh Bồ-tát (tt)
Video 09:
– Hạnh Bồ-tát (tt)
Video 10:
– Hạnh Bồ-tát (tt)
Video 11:
– Chân đế
Video 12:
– Giác ngộ
– Phụ lục I: Phát nguyện Quy y

 

Nội dung

Phần một

 1. Đức Phật là ai?
 2. Hiểu rõ tâm
 3. Cuộc sống quá khứ và vị lại
 4. Nghiệp là gì?
 5. Cuộc sống quý báu
 6. Thiền định là gì?
 7. Chết
 8. Lối sống của người Phật tử

Phần hai

Con đường giải thoát

 1. Ý nghĩa Giải thoát
 2. Phát triển giải thoát
 3. Ba pháp tu bậc cao

Phần ba

Con đường giác ngộ

 1. Trở thành một vị Bồ-tát
 2. Hạnh Bồ-tát
 3. Chân đế
 4. Giác ngộ
 5. Phụ lục I Phát nguyện Quy y
 6. Phụ lục II Đại thừa Tam uẩn Pháp kinh
 7. Bảng thuật ngữ

 

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên