Nhân lễ Chung thất trai tuần của cố Hòa Thượng, trước Linh đài khói hương nghi ngút, đèn Bát nhã lung linh, chúng tôi là những người bạn đồng hành, đồng sự Pháp lữ trong Chánh pháp, nghĩa Linh sơn trong sáng đời đời, xin đốt nén tâm hương với lòng thành kính…

Kể từ ngày giả hạc cao bay, tùng xanh rủ lá, chùa Vĩnh Nghiêm mây ẩn bóng ưu đàm, thuyền Bát nhã xuôi dòng bản thể, hôm nay nhân ngày Lễ Chung thất trai tuần, chúng tôi xin được thay mặt Hội Ðồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, Ban đại diện Phật giáo Quận 3 và Tăng Ni, Phật tử Việt Nam có đôi lời tưởng niệm. Nhớ Giác linh xưa, tìm Chân tính hiện thân Ðại sĩ, giữa phàm trần không nhiễm hồng trần, nước sông Vị Hoàng thao thao dòng Phật thủy, đất Ý Yên gió quyện mây mờ, xứ Nam Ðịnh một đời nên thọ mạng, húy an Khang Vũ tánh thành danh, tâm Kiểm thúc trang nghiêm thanh tịnh.
Cố Hòa Thượng vốn đã sẵn có duyên lành, phát chí xuất trần từ thuở 15, chốn Không Môn tìm đạo xuất gia, chốn Linh Ðường nêu cao chí cả, Tổ Thanh Khoát thế độ Ân sư, Hòa Thượng đã nhẹ bước vân du trên đường giải thoát, bỏ ngoài ngàn dặm lòng tham ái, để lẽ huyền vi còn mãi trong tâm.
Bằng thuận duyên sẵn có, hạnh nguyện siêu phàm, Hòa Thượng đã bao năm chầy tháng quyết chí học hành, nấu sử sôi kinh, nghiên tầm áo nghĩa, khắp chốn Tòng lâm, chốn Tổ Bồ Ðề, Quán sứ, Nhật Bản Ðông Kinh hải ngoại, rồi đến độ tâm hoa khai phát, suối nghĩa dạt dào, diệu dụng vô phương, thấu lẽ huyền vi, đèn lòng sáng tỏ, tùy thuận Chân như, theo duyên hóa đạo trong những thập niên 1950 – 1960 của thếkỷ. 
Bằng giới đức trang nghiêm, Ðạo hạnh song toàn, Ðạo tâm trác thế, trí tuệ cao siêu, tục Phật tuệ đăng, báo Phật ân đức, trong những thập niên 1960 – 2000, Hòa Thượng đã đăng đàn thuyết pháp, thí giới khai tâm qua bao Ðạo tràng, các khóa An cư – Kiết hạ, những Trường Phật học, Học Viện PGVN, tăng Ðàn Giới tử, Pháp tử học đồ, Thiện tín gần xa, Giới thể châu viên, Ðạo tâm kiên cố, vững chí tiến tu trên đường phụng sự Ðạo pháp, phục vụ chúng sinh, làm tốt Ðạo đẹp đời. 
Hòa thượng là hiện thân của Giới luật, là sức sống miên viễn của Phật pháp, là Thạch trụ chốn tùng lâm, với đức tính khiêm cung vô ngã, vị tha, từ bi, hỷ xả nhiếp hóa mọi người. Mỗi lời nói là những âm ba giải thoát xoa dịu lòng người, mỗi cử chỉ, mỗi bước đi là dấu chân của Ðạo pháp xuôi dòng bản thể thuận lý chân như! Qua đó, những ai đủ thiện duyên một lần diện kiến Hòa Thượng thì đều được thấm nhuần ân giải thoát, tiến tu Ðạo nghiệp.
Với tinh thần đoàn kết, hòa hợp một lòng, Lục hòa cộng trụ, Hòa Thượng đã thể hiện tinh thần thống nhất cao độ của người con Phật động viên Tăng Ni Phật tử, góp phần xây dựng thành công ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, THPG TP. HCM, đáp ứng nguyện vọng thống nhất Phật giáo của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trải qua 2000 năm lịch sử truyền thừa. mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đỉnh cao của thời đại, đã và đang phát triển vững mạnh trang nghiêm trong lòng dân tộc, trong đó Hòa Thượng đã có phần đóng góp công đức lớn lao và thật trân trọng qua những thập niên 1980 – 2000.
Với công đức trang nghiêm, ngôi Tam Bảo, Hòa Thượng đã cùng Tăng – Ni Phật tửtrong Sơn môn, Pháp phái, nỗ lực duy trì trùng tu chốn Tổ Trung Hậu, Vĩnh Nghiêm, hoànthành trang nghiêm, thanh tịnh xứng đáng là cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nơiđất nước Hùng Vương chốn Tổ, Tp. Hồ Chí Minh lịch sử tên vàng, mãi mãi khắc ghi cônglao xây dựng và bảo tồn của Hòa Thượng, để mãi mãi còn trong ý nghĩa: "Giữ gìn Tổ ấn Tông phong, tốt đời đẹp Ðạo giữa lòng dân gian".
Thế những tưởng,trên bước đường phụng sự Ðạo, phục vụ chúng sinh, Hòa Thượng còn đóng góp nhiều hơn nữa, để làm bóng cây che mát cho Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, hoạt động ngày càng có hiếu quả, tốt Ðạo đẹp đời vững mạnh trang nghiêm trong lòng dân tộc. Nào ngờ đâu, một phút vô thường, âm dương cách biệt, Hòa Thượng đã thu thần thị tịch vào lúc 01 giờ 30 ngày 05 tháng chạp năm Canh Thìn, nhằm ngày 30 tháng 12 năm 2000, trụ thế 80 năm, Hạ lạp trải qua 58 mùa An cư Kiết hạ.
Thế rồi, dù thời gian có qua đi, không gian có biến dịch, song công đức và Ðạo nghiệp của Hòa Thượng đã suốt đời hiến dâng cho Ðạo pháp và chúng sinh sẽ còn sống mãi trong tâm tư, ký ức của người con Phật, và trang sử muôn màu của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại. Quả thật ! Một mai thân xác tiêu tan. Danh thơm vẫn ở thế gian muôn đời. Pháp thân lồng lộng tuyệt vời. Chiếu soi Pháp giới, rạng ngời Chân Như. 
Hôm nay. Nhân lễ Chung thất trai tuần của cố Hòa Thượng, trước Linh đài khói hương nghi ngút, đèn Bát nhã lung linh, chúng tôi là những người bạn đồng hành, đồng sự Pháp lữ trong Chánh pháp, nghĩa Linh sơn trong sáng đời đời, xin đốt nén tâm hương với lòng thành kính, nước bát đức trắng trong, hoa giải thoát thơm tho, kính dâng lên cúng dường Giác linh Hòa thượng, để gọi là thể hiện mối tâm giao, lòng thành kính tưởng niệm của chúng tôi, đồng thời xin thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo TP.HCM nguyện kề vai sát cánh bên nhau, hòa hợp đoàn kết một lòng, quyết tâm đi tiếp và hoàn thành sự nghiệp cùng đoạn đường mà Hòa thượng còn bỏ dở. Kính mong Giác linh Hòa thượng thùy từ gia hộ, để chúng tôi đầy đủ nghị lực, đầy đủ sự gia trì, để tiếp tục phát triển ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh ngày càng hưng thịnh, trang nghiêm, vững mạnh trong lòng dân tộc, góp phần thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội: “Ðạo Pháp – Dân Tộc – Chủ Nghĩa Xã Hội” cùng trang sử rạng ngời của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại.
Cuối cùng trong ý nghĩa Niết Bàn vô tung bất diệt, Pháp thân lồng lộng khắp mười phương, xin Giác linh Hòa thượng từ bi chứng giám

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên