Hình ảnh Lễ Đặt đá, Lễ Vu Lan và Đại trai đàn Chẩn tế tại chùa Vĩnh Nghiêm Karlovy Vary, Cộng hòa Séc, tổ chức ngày 24/07/Kỷ Hợi (24/08/2019):

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên