Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 5, 2020
Sau khi chứng đạt giác ngộ tại Bồ-đề đạo tràng, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã thuyết giảng con đường giải thoát và sự an lạc nội tâm qua bài pháp đầu tiên của Ngài tại vườn Lộc uyển (Sarnath). Trong 45 năm sau đó, Ngài du hóa khắp cõi...
  Theo cách nói của bà Rhys Davids, sự ra đời của Ðức Phật là “Một sự kiện quan trọng trong lịch sử tư tưởng nhân loại”, và Ngài là “Một người được mọi người tôn kính như ánh sáng của châu Á và thế giới”. Ðúng như thế, tư...
video
Lễ cầu siêu Phật tử Nguyễn Thị Tuyết PD Như Mãn tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (Sinh năm Quý Mùi, mất ngày 05-11-Kỷ Hợi, nhằm ngày 30-11-2019)
video
- Đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền - TT Thích Giác Hiệp giảng - Giảng tại chùa Bằng (Linh Tiên Tự), Hoàng Mai, Hà Nội, ngày 31-07-2018 - Khóa tu An lạc
video
 TT Thích Giác Hiệp giảng Chủ đề: Con đường hạnh phúc Giảng tại chùa Tiên Châu, tỉnh Vĩnh Long, 2012 Khóa tu niệm Phật lần thứ 50
video
Chủ đề: Phát Khởi chính tín TT. Thích Giác Hiệp giảng tại Pháp Hội Dược Sư Chùa Bằng, Hoàng Mai, Hà Nội, ngày 12/10/2019 (14/09/Kỷ Hợi)
video
Chủ đề: Ý nghĩa Tịnh độTT Thích Giác Hiệp giảngGiảng tại chùa Hoằng Pháp, TP. Hồ Chí Minh, Khóa tu Phật thất 72, năm 2012
video
Chủ đề: Ý nghĩa chữ tu TT Thích Giác Hiệp giảng Giảng tại chùa Bằng (Linh Tiên tự), Hoàng Mai, Hà Nội, năm 2016
video
TT. Thích Giác Hiệp giảng - Chế ngự tâm tham (Phiền não hiểm nguy 1)
video
Ngày Mùng 10-08-Kỷ Hợi (08-09-2019) chùa Hiệp Giác phát 400 phần quà Trung thu cho các cháu tại địa phương, ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.