Thứ Năm, Tháng Mười Hai 7, 2023
video
"...Thật ý nghĩa hơn, khi nhìn đời là một chuỗi sự kiện mới mẻ. Đời sẽ có ý nghĩa. Mục đích của cuộc sống không phải để đạt được một vài chuyện hoang đường trong thế giới vật chất. Mục đích của cuộc sống là cố nỗ lực để...
video
"...Chúng ta khổ đau vì do kém hiểu biết hay vô minh và ảo giác. Thực hành lời Phật dạy chúng ta có thể loại bỏ những khuyết điểm của mình. Chúng ta không nên mê tín. Thoát khỏi mê tín bằng sự phát triển chính tín. Chúng ta...
video
https://www.youtube.com/watch?v=EgfICKViVGU&list=PLqCjpBmQxkfghzUZUG-GnI2eBnyBBQq6J
video
https://www.youtube.com/watch?v=nM9lLMjU6K8&list=PLqCjpBmQxkfghzUZUG-GnI2eBnyBBQq6J&index=1